Paus: bisschop die wegkijkt van misbruik moet gaan

In een motu proprio, een brief de de paus zelf heeft opgesteld, heeft paus Franciscus omschreven in welke gevallen een bisschop van zijn functie wordt ontheven. Zo wordt het mogelijk dat bisschoppen worden ontslagen wanneer zij niet hebben opgetreden tegen ernstige misdrijven, zoals kindermisbruik. Het gaat hier niet om het plegen van strafbare feiten, maar om nalatigheid. Een bisschop die weet heeft van misbruik en niets doet, loopt voortaan het risico dat de paus hem zijn bisschopszetel ontneemt.

Paus Franciscus publiceerde nog een tweede brief waarin hij de oprichting aankondigt van een Dicasterie (Departement) voor Leken, Gezin en Leven. Hierin zullen de bestaande pauselijke Raad voor de Leken en de pauselijke Raad voor het Gezin worden opgenomen. De oprichting van dit nieuwe bestuursorgaan in het Vaticaan is een onderdeel van de hervorming van de curie waar paus Franciscus mee bezig is.

Bronnen
Crux
Radio Vaticana
Persdienst Vaticaan