Paus en patriarch pleiten voor de schepping

In de Schrift staat te lezen dat God de bedoeling had dat de mensheid met hem zou samenwerken bij de bescherming van de natuur. Maar we zijn de aarde gaan beschouwen als privé-bezit waar maximaal profijt uit gehaald kan worden. We zijn vergeten dat wij samen met God verantwoordelijk zijn voor de schepping.

Dat schrijven paus Franciscus en patriarch Bartholomeus I van Constantinopel in een gezamenlijke verklaring ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de schepping die op 1 september wordt gevierd. Deze gebedsdag werd in 2015 door paus Franciscus ingesteld en komt voort uit de ideeën over ecologie die de paus publiceerde in zijn encycliek ‘Laudato si’’.

Franciscus en Bartholomeus wijzen erop dat het vooral de armen zijn die lijden onder de vervuiling van het milieu en de klimaatverandering. “Daarom nodigen wij, verenigd door dezelfde zorg voor de schepping van God en erkennend dat de aarde een gedeeld bezit is, alle mensen van goede wil met klem uit om op 1 september in hun gebeden aandacht te schenken aan het milieu”.

Daarnaast doen ze een beroep op de verantwoordelijke leiders om oog te hebben voor de aarde en voor het welzijn van mensen met een marginaal bestaan.

In ’s-Hertogenbosch wordt de Wereldgebedsdag gevierd met een processie door de binnenstad. Bij verschillende ‘staties’ wordt stilgestaan bij thema’s als klimaatverandering en vluchtelingen, duurzaam waterbeheer en duurzame voeding.