Paus Franciscus naar Zuid-Amerika

Van 4 tot en met 13 juli bezoekt paus Franciscus Ecuador, Bolivia en Paraguay. In Tertio een voorbeschouwing op dit bezoek aan de hand van interviews met mensen ter plaatse. Broeder Gilbert Pauwels van de Oblaten van Maria in Bolivia ziet hoe paus Franciscus een nieuwe impuls geeft aan de inzet van de Kerk voor de armen. In de geest van het Tweede Vaticaans Concilie zette de Kerk in Zuid-Amerika zich in voor de armen en voor het milieu, maar dat veranderde in de loop der jaren. “De vernieuwingen werden afgeremd en je kreeg een behoudsgezinde clerus. Plots is daar dan paus Franciscus die opnieuw dat conciliaire kerkmodel van een ‘arme kerk voor de armen’ voorhoudt.”

Bisschop Guillermo Steckling van Ciudad del Este in Paraguay vertelt hoe in zijn land de katholieke kerk nauwelijks leden verliest, terwijl elders op het continent de secularisatie toeneemt en de pinkstergemeenten een steeds groter aandeel in de religieuze ‘markt’ veroveren. “Het goede werk van leken in de basisgemeenschappen maakt dat de bevolking kerkelijk blijft. In mijn bisdom, maar ook in andere, telt een parochie makkelijk vijftig wijkkapellen en basisgemeenschappen. Het is daar ter plaatse dat de evangelisatie door goed geschoolde catechisten gebeurt. We zetten daarop in en dat werkt.”

Volgens hem kan Europa daar veel van leren: “Die kleine kernen zijn de plekken waar mensen elkaar kennen en samen het geloof beleven. De grote pastorale eenheden verliezen die nabijheid als er geen plaatselijke verantwoordelijken zijn die mensen samenbrengen om te bidden, de Bijbel te lezen, solidair te zijn met elkaar.”

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)

Foto: het Chachacomani-gebergte in het departement Oruro in Bolivia. © Calixto Mamani Riverso.