Paus Franciscus: verklaar Blaise Pascal zalig

‘Pascal’: we kennen de naam als de eenheid waarmee druk wordt gemeten en er is ook een computertaal met die naam ‘pascal’. Terecht want Blaise Pascal (1623–1662) was een groot wis- en natuurkundige. In een recent interview met het Italiaanse blad ‘La Repubblica’ zei paus Franciscus dat Pascal zalig zou moeten worden verklaard.

Pascal hield zich inderdaad niet alleen met wis- en natuurkunde, maar ook met theologie bezig. Hij bekritiseerde de jezuïeten omdat zij met hun theologische geredeneer zondig gedrag probeerden probeerden goed te praten. Hij vond zelfs dat de paus strenger moest optreden en liet hem dat ook weten. De strenge opvattingen van Pascal lijken dan ook niet te stroken met die van de paus. Franciscus laat immers keer op keer merken dat hij een pastorale benadering voorstaat en niet wetten en regels vooropstelt.

In het interview met La Repubblica geeft Franciscus aan waarom hij zo’n bewondering heeft voor Pascal. Toen hij thuis op sterven lag, wilde hij overgebracht worden naar een gasthuis om te sterven te midden van de armen. Zijn arts verbood dat hij zou worden vervoerd en daarop vroeg Pascal dat een van de armen naar zijn huis zou worden gebracht om daar te worden verzorgd.

Die keuze voor de armen is typisch voor Franciscus. Dat Pascal de orde van de Jezuïeten – waartoe Franciscus zelf behoort – en de paus bekritiseerde, is voor de paus van minder belang.

Foto: Blaise Pascal bestudeert de cycloïde, door Augustin Pajou, 1785, coll. Louvre, Public Domain, Wikimedia Commons.