Paus Franciscus: ‘Vluchtelingen dagen ons uit’

Migranten en vluchtelingen dagen ons uit. En het is onze taak om ervoor te zorgen dat ongegronde angst en speculaties niet ten koste gaan van migranten. Dat schrijft paus Franciscus bij gelegenheid van de wereldwijde dag van migranten en vluchtelingen vandaag.

In zijn boodschap schrijft paus Franciscus dat migratiebewegingen een structurele werkelijkheid zijn. “Het moet allereerst onze zaak zijn de hedendaagse noodsituatie aan te pakken door het aanbieden van beleidsprogramma’s”, aldus Franciscus. Die programma’s moeten gericht zijn zowel op de oorzaken als op de gevolgen van de migratie.

“De aanwezigheid van migranten en vluchtelingen vormt een serieuze uitdaging”, schrijft hij. Ze kunnen ‘ernstig ongemak’ veroorzaken voor gemeenschappen “tenzij zij op passende wijze worden gemotiveerd, aangestuurd en geordend.” Zo pleit Franciscus voor het “op correcte wijze” vormen van de publieke opinie, “niet in het minst om ongegronde angst en speculaties ten koste van migranten te voorkomen.

De paus beklemtoont dat migranten onze broeders en zusters zijn op zoek naar een beter leven, ver weg van honger, armoede en uitbuiting. Zorg voor het bevorderen van goede verhoudingen, en het overwinnen van angst en vooroordelen is daarbij essentieel. “Vanuit dit gezichtspunt is het belangrijk migranten niet slechts te zien aan de hand van hun legale of illegale status, maar boven alles als mensen, wier waardigheid dient te worden beschermd.”

Cura Migratorium is het landelijk allochtonenpastoraat van de rooms-katholieke kerk. Het thema dat de paus koos “is actueler dan ooit”, schrijft het bestuur van Cura Migratorum. Zij liet de boodschap van de paus in het Nederlands vertalen. “Het is daarom goed om aandacht te besteden aan migranten en vluchtelingen, ver weg en dichtbij.” In het bestuur van Cura Migratorum zitten de hulpbisschoppen Ted Hoogenboom en Jan Hendriks en regiovicaris a.i. Dick Verbakel.

De volledige boodschap is te lezen via de website van het aartsbisdom.