Paus Johannes Paulus I op weg naar eerbiedwaardig- en zaligverklaring

De ‘lachende paus’ Johannes Paulus I, Albino Luciani kan volgens I.Media op korte termijn eerbiedwaardig en zalig verklaard worden. Het pontificaat van Paus Johannes Paulus I duurde slechts 33 dagen.

Zaligverklaring Johannes Paulus I

Tegen het einde van dit jaar zal de commissie van bisschoppen en theologen zich uitspreken, over de eerbiedwaardigheid van Albino Luciani (1912-1978), paus Johannes Paulus I (26 augustus tot 28 september 1978). Het uitspreken van eerbiedwaardigheid is een belangrijke stap naar zaligverklaring, waarvoor een wonder aan iemand toegeschreven moet worden. Het zaligverklaringsproces van paus Johannes Paulus I is in 2003 in gang gezet door Luciani’s bisdom dat in 2007 is doorgezet in Rome. Met de eerbiedwaardigverklaring kan Luciani mogelijk in 2018 zalig verklaard worden.

Pontificaat van 33 dagen

Albino Luciani is kort na zijn overlijden bekend geworden als de ‘lachende paus’. Deze naam kreeg hij door zijn vriendelijke uitstraling. Daarnaast was hij voor veel mensen een voorbeeld in nederigheid, waar hij ook naar verwees in zijn wapenspreuk: ‘Humilitas’.

De dood van Luciani heeft echter veel stof doen opwaaien. Zijn plotselinge overlijden leidde er toe dat het College van Kardinalen gevraagd werd of er autopsie moest worden gedaan. Dit om de precieze doodsoorzaak vast te stellen. Deze autopsie heeft niet plaatsgevonden omdat het lichaam van de overleden paus al gebalsemd was. Dokter Renato Buzzonetti, verbonden aan het Vaticaan, onderzocht het lichaam en kwam zonder sectie tot de conclusie dat Johannes Paulus I was overleden aan een acuut hartinfarct. Zijn plotselinge overlijden heeft echter nog lang voor vragen gezorgd, over mogelijke complot theorieën.

Doordat Luciani 33 dagen na het begin van zijn pontificaat kwam te overlijden, behoort zijn pontificaat tot de 10 kortste pontificaten van pausen.