Paus Paulus VI zalig verklaard

Paus Franciscus heeft vandaag in Rome paus Paulus VI zalig verklaard. Franciscus prees zijn voorganger om zijn ‘profetische genialiteit’.

Paus Paulus VI werd geboren als Giovanni Montini in het Noorditaliaanse Brescia op 26 september 1897. In juni 1963 werd hij de opvolger van paus Johannes XXIII. Hij naam de naam Paulus aan als een teken dat zijn pontificaat gericht zou zijn op een missionaire richting. Hij was de eerste paus die reisde naar plaatsen buiten Italië. Hij bezocht onder meer de Verenigde Staten, India en de Filippijnen. Daar overleefde hij een aanslag op hem.

Paulus VI wordt op meerdere punten vergeleken met de huidige paus. Kort na zijn installatie, verkocht Paulus VI de tiara waarmee hij was gekroond. Hij schonk de opbrengst aan de armen. Langzaamaan werd de pracht en praal van het Vaticaan versobert. Een andere opmerkelijke gelijkenis met de huidige paus Franciscus is dat Paulus VI het pausschap niet als verheerlijking maar als een dienstbaar ambt zag.

Onder Paulus VI werd het Tweede Vaticaans Concilie afgesloten. In de encycliek Populorum Progressio uit 1967 vroeg hij aandacht voor de kloof tussen arme en rijke landen. een jaar later volgde de encycliek Humanae Vitae waarin hij anticonceptie afwees. Hoezeer deze paus zich op velerlei terreinen inzette, zoals de interreligieuze dialoog, blijft zijn naam aan deze encycliek vastgeklonken.

Paus Paulus VI is de eerste paus die tijdens het pontificaat van paus Franciscus tot de eer der altaren is verheven. Tijdens de plechtigheid droeg Franciscus het kazuifel van zijn voorganger.