Penningmeester Radio Maria: ‘Het gaat heel goed met ons’

Radio Maria heeft geen schulden, een batig saldo op de rekening en ontvangt steeds meer donaties. Dat zegt penningmeester Pieter Schevers in een reactie op een eerder bericht op Katholiek.nl over de geldwervingsactie ‘Mayday Mayday’.

Horrorverhalen

Radio Maria was niet gelukkig met het bericht. Vooral programmadirecteur pater Elias Leydts was niet blij met de berichtgeving op Katholiek.nl op 1 mei. “Op een onbeduidende website worden horrorverhalen over Radio Maria verteld”, zei hij begin deze week geagiteerd in het programma ‘S.O.S. Radio’.

Reeds daarvoor benaderde penningmeester Pieter Schevers ons om de financiële positie van de vereniging toe te lichten. “We hebben een begroting van 720.000 euro en we willen het geld zonder de internationale Radio Maria familie bijeenbrengen,” zegt hij. “Dat is onze ambitie.” Het bedrag van 1,2 miljoen dat Radio.nl noemt, is onjuist. “Dat was zo tot 2010, maar we hebben de kosten flink terug kunnen brengen. Het gaat eigenlijk heel goed met ons.”

Bezuinigingen

Schevers: “Het is ons gelukt om aanzienlijke bezuinigingen te realiseren. Deze besparingen in kosten heeft het bestuur door onderhandeling met commerciële partners en interne bezuinigingen substantieel weten terug te brengen. Daarom hebben we de intentie uitgesproken een begrotingsbalans te vinden zodat dat Radio Maria Nederland financieel onafhankelijk van de Wereldfamilie kan opereren. Dus we hopen geen subsidie meer hoeven te vragen van de Wereldfamilie.”

In voorgaande jaren vulde de wereldfamilie van Radio Maria het tekort aan. Echter, door de wereldwijde financiële crisis kan deze bijdrage in 2015 niet worden gegarandeerd. Daarmee komt het voortbestaan van Radio Maria Nederland in gevaar. Met de slogan ‘Red Radio Maria. Geef.’ hoopt de Nederlandse katholieke zender de veilige haven te bereiken.

Een van de onderdelen om de kosten te drukken is de verhuur van uitzendrechten voor digitale radio aan Groot Nieuws Radio. “Om landelijke dekking te verkrijgen gaat Groot Nieuws Radio de uitzendrechten in regio 8A huren van Radio Maria. Deze omvat (delen van) de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.” Dat schrijft Groot Nieuws Radio op haar website.

Meer donaties dan in 2014

Ook maakte de zender woensdagmorgen de donatiecijfers over de eerste vier maanden van dit jaar bekend. Daaruit blijkt dat er meer wordt gegeven dan vorig jaar. In januari werd 60.053 euro gegeven, ruim 15.000 euro meer dan in januari 2014. In februari ontving de vereniging 47.737 euro, een plus van 23.000 euro. In maart doneerden luisteraars 54.527 euro aan Radio Maria Nederland, een plus van 10.163 euro. In april liepen de donaties terug tot 37.534 euro, maar dat was nog altijd 6.237 euro meer dan vorig jaar. Al met al ontving de zender 38% meer giften dan over de eerste vier maanden van 2014.

‘Luisteraars ware schat’

Desondanks wordt de benodigde 60.000 euro per maand nog niet gehaald. Er is een begrotingstekort van tienduizend euro per maand. Radiopresentator Vincent Wibier bevestigt woensdagmorgen dat de zender nog steeds een tekort heeft. “Maar we hebben geen tekort in het vertrouwen, want we geloven dat Radio Maria zal blijven en dat de bedragen die we nodig hebben, uiteindelijk binnen gaan komen.”

Pieter Schevers is die mening eveneens toegedaan en eert de trouwe luisteraars. “Als de luisteraarsfamilie opgeroepen wordt Radio Maria te steunen doet een ieder dat conform zijn mogelijkheden met gebed, met financiële ondersteuning of vrijwillig werk. De luisteraars zijn de ware schat van Radio Maria die elke dag bemoedigd moeten worden in hun groei in geloof.”