Pleidooi voor het geweten in de kerk

Een historicus kijkt naar de grote lijnen in de geschiedenis. En als hij naar de kerkgeschiedenis kijkt, ziet hij de grote lijn van de Traditie en daarnaast tradities die komen en gaan. Zo is het in ieder geval met kerkhistoricus Marcel Gielis, die dit jaar afscheid nam als docent aan Tilburg University; Tertio sprak deze week met hem.

Nu de synode in Rome van start is gegaan, is de vraag actueel wat de Traditie zegt over bijvoorbeeld het huwelijk. Volgens Gielis is dat duidelijk: hij ziet dat de bruidssymboliek diep geworteld is in de Schrift en in de Traditie. ‘Ze is de grondslag van het huwelijk als sacrament dat de band uitbeeldt en realiseert tussen Christus en de kerk, en zo de mensen in staat stelt te beantwoorden aan de hoge eisen ervan.’

Daarentegen is het verbod op het gebruik van kunstmatige voorbehoedsmiddelen geen onderdeel van de Traditie, vindt Gielis, ook al is dit verbod te vinden in een pauselijk schrijven zoals de encycliek Humanae vitae uit 1968. Bisschop Johan Bonny van Antwerpen wees er onlangs op dat de bisschoppen destijds verdeeld waren over dit verbod. Hij pleitte daarom voor een grotere rol voor het geweten van de gelovigen in deze kwestie.

Gielis onderschrijft dat: ‘Eigenlijk houd ik een pleidooi voor het herstellen van het geweten.’

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)

Foto Marcel Gielis © Ilse Prinsen