Positieve reacties op benoeming De Korte

De reacties in katholiek Nederland op de benoeming van Gerard de Korte tot bisschop van Den Bosch zijn overwegend zeer positief. Een bloemlezing van reacties.

‘Blij en dankbaar’

De terugtredende bisschop Antoon Hurkmans feliciteert zijn opvolger van harte, zo zei hij vanmorgen op de persconferentie (die op YouTube in zijn geheel is terug te zien). “Ik ben blij en dankbaar met zijn benoeming. Ik bewonder hem dat hij de uitdaging met veel plezier aangaat. Het bisdom kan iemand gebruiken die de samenwerking bevorderen. Hij is voor het bisdom en voor de uitdagingen en niet om tegen iets te zijn.” Op de website van het bisdom schrijft Hurkmans dat hij alle parochianen toewenst dat zij “samen met de nieuwe bisschop hoopvol mag blijven. Het kwaad en de dood zitten ons allen in de weg. Zij verdringen de hoop. Jezus Christus heeft de macht van de zonden gebroken en heeft de weg naar het leven geopend. Dit mogen wij vieren in de Eucharistie en daaruit mogen wij telkens opnieuw hoop putten. Daarmee kunnen wij als een nieuwe gemeenschap rond Christus een teken van hoop zijn in onze samenleving.”

Ook hulpbisschop Rob Mutsaerts is blij met de nieuwe bisschop. “Ik heb nooit de ambitie gehad zelf bisschop te worden. Ik kan alleen maar content zijn met de benoeming van mgr. De Korte.”

‘Grote toewijding’

De Nederlandse bisschoppenconferentie reageert met blijdschap op zijn benoeming. De bisschoppen zijn dankbaar voor de benoeming van mgr. De Korte tot bisschop voor het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Zij feliciteren hun collega van harte met zijn benoeming en kijken uit naar een voortzetting van de huidige goede samenwerking met hem.

“Wij kennen mgr. De Korte als een collega die zich met grote toewijding heeft ingezet voor zijn bisdom en daarnaast als referent voor Kerk en Samenleving namens de Bisschoppenconferentie met overtuiging een belangrijke katholieke stem vertolkt in het maatschappelijke debat. Wij bidden voor en met hem dat hij tot zegen mag zijn voor het bisdom ’s-Hertogenbosch en feliciteren dit bisdom van harte met deze benoeming”, aldus kardinaal Eijk, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

 

‘Het beste wat Den Bosch overkomt’

Vaticaan-watcher Gerard Rooijakkers is ‘enorm verheugd’. Hij ziet in de benoeming van De Korte een ‘statement van Rome’. Deze Franciscus-achtige pastoor is het beste wat Den Bosch had kunnen overkomen”, bejubelt cultuurtheoloog en redactielid van Katholiek.nl Frank Bosman.

Volgens hoogleraar theologie Paul van Geest is De Korte iemand die mensen met elkaar verbindt. Hij heeft het bisdom Groningen-Leeuwarden naar zijn mening goed hebben geleid. Verder levert het bisdom naar verhouding de meeste priesterwijdingen op. “De paus moet dat geweten hebben”, zei Van Geest vanmorgen op Radio 1.

De abt van de Norbertijnen in Heeswijk Denis Hendrickx heet de nieuwe bisschop van harte welkom. “Officieel zal vandaag wat gisteren is uitgelekt bekend worden gemaakt dat Mgr. Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden naar Den Bosch komt. Van harte welkom. Ik ben blij met dit nieuws en wil graag met hem samenwerken,” schreef de abt op zijn Facebookpagina.

De jongeren en medewerkers van Jong Bisdom Den Bosch feliciteren mgr. De Korte van harte met zijn benoeming tot bisschop van ‘s-Hertogenbosch. “Wij zien er van harte naar uit om elkaar te mogen ontmoeten en danken u van harte voor uw aandacht voor jongeren in uw welkomstwoord.” schrijven zij op Facebook.

‘Geen hoihoi’

Cor Mennen, pastoor in Oss, reageert een stuk zuiniger op de komst van de bisschop. “Aardige man, maar zijn opvattingen zijn lang niet altijd de mijne. Dus ‘hoi hoi’ zul je mij niet horen roepen, ” zei Mennen tegenover het Brabants Dagblad.

De wethouder sociale zaken,  sociale zaken, jeugd, onderwijs en integratie in Oss, René Peters, vult pastoor Mennen aan. “Mij zul je ook geen ‘hoi hoi’ horen roepen. Maar ik denk het wel. Natuurlijk zal niet alles meteen veranderen. Dat zou binnen de kerk voor het eerst zijn. Maar een beetje meer ‘mens’ en een beetje minder regels, dat zou wel prettig zijn.” schrijft hij vanmiddag op zijn blog.

CDA-europarlementariër en katholiek Wim van de Camp twittert: “De benoeming van Mgr. de Korte in het Bisdom Den Bosch mag niet worden onderschat: er waren immers ook conservatieve kapers op de kust.”

De Mariënburg-vereniging schrijft in een communique dat zij grote waardering heeft “voor de wijze waarop hij in het bisdom Groningen de problematiek rond de reorganisatie van de parochies heeft begeleid.  Onze wens is dat hij deze werkwijze onder het motto Kwetsbaar maar hoopvol ook in het bisdom Den Bosch zal voortzetten.”

 

Brief van De Korte

Gerard de Korte reageerde, naast de persconferentie vanmorgen, via een brief aan alle pastorale krachten in het bisdom Groningen-Leeuwarden.  “U begrijpt dat voor mij de afgelopen dagen verwarrend en hectisch waren. Na zeveneneenhalf jaar moet ik het bisdom, dat mij zeer dierbaar is geworden, loslaten. Voor dit moment vraag ik u om voor mij te bidden, dat ik de kracht mag ontvangen te blijven werken aan de verkondiging van het evangelie en de harmonieuze opbouw van de christelijke gemeenschap. En te bidden, dat de kanunikken in wijsheid goede beslissingen mogen nemen.”