Praktische handleiding: Samen tegen armoede

De alliantie ‘Knooppunt Kerken en Armoede’ heeft de handleiding ‘Samen tegen armoede’ uitgebracht. Het document is bedoeld voor ambtsdragers en (andere) vrijwilligers die in de plaatselijke situatie met armoede te maken krijgen.

Mensen in nood bijstaan

In plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen zijn duizenden leden en vrijwilligers actief om mensen in nood bij te staan. Het Knooppunt Kerken en Armoede constateerde vanuit plaatselijke diaconale organisaties, dat er een behoefte was vanuit de hulpverleners om alle aspecten rondom armoede overzichtelijk op papier te hebben. Met de handleiding ‘Samen tegen armoede’ probeert de alliantie in deze behoefte te voorzien. Zowel voor ‘beginners’ als ‘gevorderden’ vormt de publicatie een bron van tips, suggesties voor aanpak en een ‘checklist’ voor diaconale inzet tegen armoede in Nederland.

Samen tegen armoede

De handleiding is tot stand gekomen vanuit een alliantie tussen verschillende organisaties met de overkoepelende naam ‘Knooppunt Kerken en Armoede’. De alliantie bestaat uit de volgende partijen: Raad van Kerken in Nederland, Protestantse Kerk in Nederland, Kerk in Actie, Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad namens de Rooms-Katholieke Kerk, Bisdom Groningen-Leeuwarden, Missie Nederland, Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerken en het Leger des Heils

De inhoud van de handleiding is met name geschikt voor Leden van raden van kerken en vrijwilligers van diaconale organisaties. Zij kunnen volgens de alliantie veel gemak hebben van de uitgave bij de inzet tegen armoede in Nederland.

De handleiding is gratis digitaal te downloaden via deze link