Predikant en auteur Nico ter Linden overleden

Nico ter Linden, foto Wikipedia

Afgelopen zondag 29 januari is dominee Nico ter Linden op 81-jarige leeftijd overleden. Ter Linden was predikant en auteur en kreeg ook vanuit katholieke hoek veel waardering voor zijn publicaties.

In memoriam Nico ter Linden

Nico ter Linden bracht de Bijbel voor veel mensen tot spreken. Hij was een veelbesproken theoloog wiens opvattingen veel discussie ter weeg hebben gebracht. Hij heeft veel mensen aan het denken gezet met zijn visie op pastoraat welke een gevoeligheid opriep, waarin je jezelf (als theoloog) kon afvragen wat jouw positie is binnen het pastoraat.

Reactie priester Pascal Huiting

Pascal Huiting, theoloog en priester te Lemmer had een grote waardering voor Ter Linden en schrijft:

“Hoewel ik veel van Ter Lindens theologische opvattingen niet deel, heb ik met groot plezier bijna al zijn boeken gelezen. Vooral ‘Alleen maar vrije tijd’ heb ik met genoegen gelezen in mijn stageperiode. Het is een mooie oriëntatie op het pastoraat. Het maakt je onder meer gevoelig voor het wondere feit, dat je als priester of predikant betaald wordt om gewoon bij mensen op de koffie te gaan. Ik ben het zeer met Ter Linden eens dat er grote nood is aan meer ontzag voor God in de liturgie. Want ook daarover gaat het in ‘Alleen maar vrije tijd’. Ter Linden schreef dat hij zich stoorde aan Bijbellezingen die werden voorgelezen alsof het krantenberichten zijn, platte Bijbeluitleg en opdringerige fotografen in de liturgie. Herkenbare ergernissen.”