Priesteropleidingen Utrecht, Rotterdam en Breda werken samen

De priesteropleidingen van drie bisdommen gaan samenwerken. Komende studiejaar zullen de voltijds priesterstudenten van de bisdommen Utrecht, Rotterdam en Breda een gezamenlijk vormingsprogramma volgen. Het Ariënsinstituut (Aartsbisdom Utrecht), Centrum Vronesteyn (Bisdom Rotterdam) en het Antoniushuis (Bisdom Breda) trekken op met een programma rond priesterlijke en pastorale vorming en spiritualiteit.

Tot op heden boden de betreffende bisdommen het vormingsprogramma afzonderlijk aan. De priesterstudenten ontvangen hun intellectuele vorming en een deel van hun pastorale vorming aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST) en Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing (FHTL). De bisdommen blijven verantwoordelijk voor de vorming en de spiritualiteit van de seminaristen.

1 opleiding?

Dat de drie priesteropleidingen gaan samenwerken is een logische, en toch ook een opmerkelijke stap. Gerard Bruggink, rector van De Tiltenberg, vond het twee jaar geleden al wijs “als de Nederlandse bisdommen de komende tijd rond de tafel zouden gaan om te kijken op welke manier ze hun priesteropleidingen in de toekomst gaan vormgeven.” Bruggink, in het NRC: “Moet je dat met een studentenaanbod als het huidige niet centraal doen? Het draagt ook bij aan de aantrekkingskracht van de opleiding. Jonge mensen komen af op de aanwezigheid van andere jonge mensen.”

Zijn oproep kwam in hetzelfde jaar dat een samenwerking tussen het aartsbisdom en het bisdom Haarlem-Amsterdam eindigde.

Aan het gezamenlijke programma van het komende studiejaar nemen alleen seminaristen deel die nog niet aan hun grote parochiestage zijn begonnen en nog geen diaken zijn. Het gaat voor het komende jaar om twaalf studenten. Het programma wordt aangeboden in het Ariënsinstituut.