Raad van Kerken in gesprek met Rutte

Een delegatie van de landelijke Raad van Kerken heeft vanmorgen in het torentje met minister-president Rutte gesproken. Aanleiding is de brief eerder deze zomer van de Haagse Beraad van Kerken als reactie op de ontmoeting van Mark Rutte met paus Franciscus over de samenwerking tussen politieke en religieuze leiders.

Premier Mark Rutte reageerde verheugd op de ontmoeting, zo liet hij eerder vandaag op Facebook weten: “In het leven van veel mensen in ons land is de kerk onmisbaar. Ook voor de samenleving als geheel hebben kerken een belangrijke rol. Ze zorgen voor verbinding en samenhang tussen gemeenschappen. Niet alleen binnen de eigen kring, ook voor mensen daarbuiten, ongeacht hun achtergrond. Kerken laten zien dat we ons moeten ontfermen over elkaar. Dat is een wezenlijke boodschap in onze maatschappij. We hebben vandaag gesproken over hoe we kunnen samenwerken en over het belang van samenwerking tussen kerken en overheden op lokaal niveau. Want religieuze en politieke leiders kunnen van elkaar leren en elkaar versterken in het oplossen van maatschappelijke problemen. Dit kwam ook aan de orde tijdens mijn ontmoeting met paus Franciscus afgelopen juni. De Haagse Raad van Kerken wilde daarover graag met het kabinet spreken. Ook naar aanleiding daarvan hadden minister Van der Steur en ik vandaag dit inspirerende gesprek.”

Bisschop Jan Liesen vertelde over de manier waarop de kerk in bijvoorbeeld Breda een forum biedt van verschillende bevolkingsgroepen die elkaar ontmoeten. Ad van der Helm refereerde aan het vredesgebed dat men interreligieus in Den Haag organiseert. René de Reuver vertelde dat hij komende maand met Geesje Werkman naar Lesbos gaat en naar Athene om zich persoonlijk te laten informeren over de vragen van de vluchtelingen. Kees Nieuwerth liet weten hoe vertegenwoordigers van kerken en vredesbeweging zich inzetten voor de vrede en refereerde daarbij aan de walk of peace, die dit jaar in Enschede plaatsvindt. Jeanne van Hal gaf een doorkijkje van hoe het in Amsterdam toegaat en waar het Leger des Heils in de hoofdstad mee te maken krijgt.

Afgesproken werd dat er later dit jaar nog een vervolggesprek zal zijn met staatssecretaris Klaas Dijkhoff om over de vluchtelingenzorg te spreken.

Van de kant van de kerken waren aanwezig René de Reuver als scriba van de Protestantse Kerk, Jan Liesen als vice-voorzitter van de bisschoppenconferentie, Dirk Gudde als voorzitter van de Raad van Kerken, de juriste Suzan Daalmans als secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie, majoor Jeanne van Hal van het Leger des Heils, Kees Nieuwerth, vice-voorzitter van de Raad van Kerken, priester Ad van der Helm van het Haagse Beraad van Kerken en Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken.

(foto: Facebook/RVD; bron: Facebook/Raad van Kerken/Oecumenedenhaag.nl)