Rechter: Meldpunt misbruik open tot 1 mei 2015

Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding dat het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) aanspande tegen de R.K.-Kerk. Gechilpunt was de sluitingsdatum van 1 juli voor het indienen van klachten over verjaarde gevallen van seksueel misbruik en tegen overleden personen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het indienen van klachten over seksueel misbruik langer mogelijk moet zijn. Het Meldpunt Misbruik RKK dient tot 1 mei 2015 open te zijn.

De rechter volgde de bisschoppenconferentie niet in haar standpunt dat het aantal meldingen afneemt. Vast staat “dat na de aankondiging van de einddatum er juist een toename is geweest van het aantal ingediende klachten.” Vooral de bezwaren van de VPKK en KLOKK tegen de einddatum zijn onvoldoende overwogen, aldus de rechter. De eiseressen vonden dat er sprake was van discriminatie, maar die beredenering volgde de rechter niet.

De bisschoppenconferentie en de KNR overleggen nu met de stichting Beheer en Toezicht over de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan deze beslissing van de rechter, meldt de Kerkprovincie. De VPKK zijn ‘erg verheugd over deze principiële uitspraak’, hoezeer ze om een langere termijn hadden verzocht. Zij beraden zich nog op het eventueel starten van een bodemprocedure.

Het Meldpunt Misbruik RKK bestond op 1 juli iets minder dan 3 jaar. De kerk blijft morele verantwoordelijkheid nemen voor wat de slachtoffers van seksueel misbruik is aangedaan. Het seksueel misbruik vervult de bisschoppen met afschuw en verdriet, aldus hun raadsman.