Relatie Lutheranen-Katholieken bereikt ‘baanbrekend keerpunt’

De secretaris-generaal van de Lutherse Wereldfederatie Martin Junge zegt dat de relatie tussen de lutherse en rooms-katholieke kerk ‘een baanbrekend keerpunt’ heeft bereikt. Junge zei dit tijdens een panelgesprek in Rome. Daarbij was ook kardinaal Koch, de voorzitter van de pauselijke raad voor bevordering van de christelijke eenheid, aanwezig.

De secretaris-generaal benadrukt dat de relatie tussen lutheranen en katholieken is omgebogen ‘van een conflict naar een gemeenschap’. Juist in een wereld ‘waarin religie en geloof regelmatig wordt gezien als onruststokers’ is de toenadering tussen de twee stromingen een getuigenis ‘op weg naar een intense gemeenschap die ons bevrijdt om God en de wereld te dienen.’ zegt hij.

Junge en Koch kondigden in Rome een gemeenschappelijke liturgische gids in het kader van de 500ste verjaardag van de Reformatie in 2017 aan. Deze publicatie verschijnt volgend jaar. De gids is een liturgisch vervolg op eerdere documenten waarin inzicht in beide stromingen en de hoop voor eenheid zullen worden verwoord. De beide geestelijk leiders hopen dat het in 2017 kan komen tot een gezamenlijk berouw tussen lutheranen en katholieken. “Ik denk dat het goed is als een dergelijke symbolische daad tussen katholieken en lutheranen zou plaatshebben”, aldus kardinaal Koch.

(afbeelding: wikimedia)