Religies kunnen geweld stoppen

Volgens de Duitse theoloog Heiner Bielefeldt bestaan er geen puur religieuze conflicten. Uit zijn onderzoek blijkt dat corruptie steeds een rol speelt. Bielefeldt werkt als speciale rapporteur over vrijheid van godsdienst en overtuiging voor de Verenigde Naties.

Christelijke media hebben wel vaak oog voor geweld en vervolging van christenen, zegt hij deze week in Kerk & Leven. Echter, diezelfde media vergeten vaak dat christenen ook daders zijn. Bielefeldt wijst op het conflict in voormalig Joegoslavië dat ‘bij uitstek religieus geladen’ was. Of in Oeganda, waar het LRA een ‘vreselijke cocktail van christelijk geloof en heidense tradities’ brouwde.

Bielefelt wijst erop dat IS even veraf staat van het islam als de IRA van het katholieke geloof. “De tegenstelling moslims-christenen is te simplistisch”, zegt de VN-specialist. Hij zegt dat religies juist een rol kunnen spelen om geweld te stoppen, bijvoorbeeld door geweld uit naam van religie te veroordelen, een positieve boodschap van medeleven brengen en de dialoog tussen religies bevorderen. “Elkaar de hand reiken overwint radicalisering.”

Heiner Bielefeldt is hoogleraar Rechten van de Mens aan de Universiteit van Erlangen-Nürnberg met focus op de vrijheid van godsdienst en overtuiging. Van 2003 tot 2009 was hij directeur van de Duitse Nationaal instituut voor de mensenrechten. De speciale rapporteur voor de vrijheid van godsdienst of overtuiging is een onafhankelijke deskundige die door de VN wordt benoemd. De functie is bedoeld om het recht op vrijheid van godsdienst over overtuiging te bevorderen en te beschermen en aanbevelingen te doen hoe dat kan worden gestimuleerd.