Religieuzen in Nederland bidden mee voor de vrede

In 2017 riepen de Nederlandse bisschoppen op om in 2018 maandelijks de rozenkrans te bidden voor de vrede. Er werd zelfs in speciale sms-service voor in het leven geroepen. Op 9 april zullen ook de religieuze communiteiten zich aansluiten bij het initiatief van de bisschoppen.

Elke maand wordt er op een speciale dag de rozenkrans gebeden tot intentie van de vrede in de wereld. Er zijn in ieder bisdom speciale plaatsen waar gelovigen bijeen kunnen komen om samen te bidden op die dagen. Op 9 april zijn het dus de religieuzen die een speciale biddag houden. Op deze dag wordt dit jaar ook het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer gevierd. Vanwege de Goede Week kon dat feest op de gebruikelijke datum van 25 maart niet gevierd worden.

Speciaal op deze dag geven verschillende religieuze communiteiten gehoor aan de oproep van de bisschoppen en zullen de rozenkrans bidden voor de wereldvrede. De lijst van de deelnemende gemeenschappen kunt u hier vinden.