Religieuzen: ‘Katholieke Kerk moet homohuwelijk zegenen’

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) pleit voor het inzegenen van homohuwelijken in de rooms-katholieke kerk. Dat is de uitkomst van een symposium op uitnodiging van de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en de Commissie Missionaire Beweging Religieuzen en de Commissie Vrouwencontacten van de Konferentie Nederlandse Religieuzen op 22 april 2015 in Utrecht.

Drie thema’s stonden centraal tijdens het symposium: echtscheiding, homoseksualiteit en migratie.

Einde huwelijk ritualiseren

“Het is belangrijk dat er respect is voor de gebrokenheid die mensen ervaren als hun huwelijk stuk gaat. Mensen hebben ook het recht op een nieuw begin. Het is voor veel katholieken onverdraaglijk dat gescheiden mensen die een nieuwe relatie aangaan niet te communie mogen gaan. Sacramenten zijn genademiddelen, zij moeten verbinden, sterken en nieuwe perspectieven openen. Zij zijn niet bedoeld om mensen uiten te sluiten.” zeggen de 70 betrokkenen in een eindverklaring. Ze roepen onder meer op om de term ‘nietigverklaring’ te wijzigen en ook het einde van een huwelijk te ritualiseren.

Homohuwelijk zegenen

Ook vinden de religieuzen dat het mogelijk moet worden om het huwelijk van homo’s en lesbiennes te zegenen. Ze vragen van de Nederlandse bisschoppen om “de relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht die van elkaar houden en die zorg dragen voor elkaar, als gelijkwaardig aan heteroseksuele relaties te erkennen en te respecteren, de kerkelijke antropologie te herijken op basis van eigentijdse inzichten uit psychologie, biologie en filosofie en andere liefdevolle verbintenissen dan het klassieke huwelijk tussen man en vrouw indien gewenst te zegenen.”

Migratie

“De kerk is geroepen mensen nabij te zijn in de gebrokenheid van het migrantenbestaan. De kerk heeft de taak nieuwkomers te verwelkomen en bruggen te slaan tussen migranten en de lokale bevolking. Maar helaas gebeurt het te weinig dat de katholieke kerk naar deze mensen toegaat en hen een gastvrij thuis biedt,” vinden de religieuzen. Ze bevelen de bisschoppen aan om hier verandering in te brengen en “er werk van te maken dat de kerk een gemeenschap vormt waar gelovigen zich thuis kunnen voelen en zich met elkaar verbonden weten over de grenzen van ras, afkomst of cultuur heen. Daarmee wordt de kerk een teken, een alternatief voor een samenleving die steeds restrictiever wordt.”

De gehele verklaring is te lezen op de website van de KNR.