Religieuzenprijs 2015 naar Westlandse jongeren

De Religieuzenprijs 2015 is gewonnen door M25 Westland. M25 Westland daagt jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit om zich in te zetten voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Dat gebeurt bijvoorbeeld door inzamelingen voor de Voedselbank, groente en fruit van Oogstdankdag naar ouderen brengen, Sinterklaas helpen om in arme gezinnen tóch zijn verjaardag te kunnen vieren en deelname aan de Kerstreis in Westerhonk voor mensen met een verstandelijke beperking.

Broeder Cees van Dam, voorzitter van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR), reikte de prijs zaterdag uit. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een bronzen beeldje, vervaardigd door Math van Kampen ofm conv.

De vrijwillige inzet van jongeren voor zorg ten behoeve van minderbedeelden heeft de religieuzen zodanig aangesproken dat zij M25 Westland de meeste stemmen hebben gegeven. De prijs is echter nadrukkelijk ook een blijk van waardering voor alle dertig M25-groepen die nu in Nederland actief zijn. En niet in de laatste plaats is het een eerbetoon aan de Franciscaan Hans van Bemmel, de initiatiefnemer van de eerste M25-groep in Delft.

M25 refereert aan de Bijbeltekst Mattëus hoofdstuk 25, waarin het gaat om de werken van barmhartigheid: ”Wat gij voor de minsten der Mijnen hebt gedaan, hebt gij voor Mij gedaan.”

(foto: v.l.n.r. pastor Hans Smulders , Patricia van Mourik (M25 Westland), Desiree Bühler (medewerker M25 bisdom Rotterdam), Harry Stijger (M25 Westland). Foto gemaakt door zr. Monica Raassen)