Religieuzenprijs 2018 voor Franciscaans Jongerentreffen

FJT winnaar religieuzenprijs 2018

In het middagprogramma van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) is op donderdag 8 november de Religieuzenprijs 2018 uitgereikt. De eer viel te beurt aan het Franciscaans Jongerentreffen.

door Denis Hendrickx oPraem

De Religieuzenprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt en bestaat uit een beeldje en een geldbedrag van € 5000,- Dit jaar sloot het thema van de prijs aan bij het jaarthema ‘Jongeren, hun geloof en hun roeping’. Het thema van de editie van 2018 van de Religieuzenprijs sluit, niet toevallig uiteraard, aan bij de Algemene Bisschoppensynode over jongeren, die in oktober in Rome is gehouden.

In zijn inleiding verwees KNR voorzitter Bernardus Peeters naar deze enkele dagen geleden afgesloten internationale vergadering van Rome: ‘Bij de opening van de bisschoppenconferentie riep Paus Franciscus ons op te luisteren naar de jongeren. De vraag die centraal zou moeten staan is: hoe kan de kerk jongeren helpen in de onderscheiding van het doel in hun leven, van hun roeping. Hij zei dat we jongeren serieus moeten nemen en in gesprek moeten om hun vragen te beantwoorden. Als religieuzen kunnen we proberen een rolmodel te zijn en in gesprek te blijven met jongeren. We kunnen de jongeren laten zien hoe wij onze keuzes in het leven hebben gemaakt. Door wie wij zijn geïnspireerd en waardoor wij nog altijd worden bewogen. Wellicht dat iets van onze inspiratie ook hen kan raken en kan helpen bij het kiezen van hun eigen weg.’

Voor deze editie van de Religieuzenprijs 2018 waren een twintigtal projecten genomineerd. De jury had daaruit 7 projecten geselecteerd waaruit uiteindelijk door de hogere oversten van de verschillende religieuzen instituten gekozen kon worden. Voordat de winnaar bekend werd gemaakt werden de 7 projecten kort geïntroduceerd aan de hand van korte vraaggesprekken welke geleid werden door zuster Anne-Marie Bos o.carm.

Uiteindelijk ging de prijs naar het Franciscaans Jongerenwerk. Deze activiteit betreft een jaarlijks weekend rond een Franciscaans geïnspireerd thema. De jury gaf in haar beoordeling als haar belangrijkste overweging aan dat het gaat om een project ‘dat met steeds weer een verfrissend en nieuw programma duidelijk gericht is op verdieping en vormgeving’.
De eerste bijeenkomst vond plaats in het jaar 2000 en sindsdien is het een jaarlijks evenement geworden. Telkens is Megen de plaats waar de jaarlijkse ontmoeting wordt gehouden.

De prijsuitreiking werd tot twee maal toe met een muzikaal intermezzo opgeluisterd door Matthijn Buwalda, een verfrissend geïnspireerde zanger en entertainer. Na de uitreiking bedankte franciscaan Fer van Reijken voor de toekenning van deze prijs. Wat hem betreft had het geldbedrag van € 5000,- beste verdeeld mogen worden onder alle 7 uiteindelijk genomineerden. ‘Ik ben onder de indruk van hun doorzetting en de originaliteit van allerlei activiteiten.’


Denis Hendrickx oPraem is abt van de Abdij van Berne