Resultaten gezinsenquête Frankrijk

Ook in Frankrijk is via internet geantwoord op de gezinsenquête die het Vaticaan verspreidde met het oog op de bijzondere synode over het gezin die eind dit jaar wordt gehouden. Dat ging via het blad La Croix.

Het blad onderstreept hoe bijzonder het is dat de paus de gelovigen op deze manier raadpleegt. Op de versie die La Croix op internet publiceerde, kwamen 450 reacties. De respondenten zijn doorsnee-lezers van het blad: betrokken katholieken, vaak actief in de parochie of katholieke bewegingen. Ongeveer tien procent van de respondenten was priester of religieus.

Net als in Nederland, Duitsland en Oostenrijk blijkt er een kloof te zijn tussen leer en leven. Als het gaat om het huwelijk wordt geconstateerd dat velen die ongehuwd samenwonen niet eens beseffen dat ze iets doen wat door de Kerk wordt afgewezen.

Kritiek is er op het punt van het weigeren van de sacramenten aan mensen die na een scheiding opnieuw gehuwd zijn: “Een overweldigende meerderheid van degenen die via internet antwoordden constateren dat er een kloof bestaat tussen wat de Kerk zegt en de houding van barmhartigheid die het Evangelie predikt.”

Toch lijkt de toon van de Franse respondenten minder radicaal dan die van katholieken uit andere landen. La Croix: “Op het punt van het ‘homohuwelijk’ zijn de tegenstellingen het grootst. Vaak wordt het ‘wie ben ik om hierover te oordelen’ van de paus herhaald. Men is het erover eens dat acceptatie en luisteren nodig zijn. Maar daar staat tegenover dat de meerderheid vindt dat het niet mogelijk is om het sacrament van het huwelijk toe te dienen aan homoseksuele stellen.”

Net als in Nederland kwam naar voren dat velen niet precies weten wat de leer van de Kerk precies inhoudt, met name op het gebied van geboortebeperking. Maar ook degenen die de encycliek ‘Humanae vitae’ kennen, die over geboortebeperking gaat, stellen vraagtekens bij het verbod op voorbehoedsmiddelen.

La Croix meldt eveneens dat sinds 16 januari in Rome de antwoorden op de vragenlijsten uit de hel wereld worden verwerkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *