RKK gaat Reformatie herdenken

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn manifest vastspijkerde op de deuren van de kerk in Wittenberg en daarmee de reformatie inluidde. Niet alleen vanuit de protestantse kerk wordt hier aandacht aan gegeven, maar ook vanuit de RKK worden er initiatieven ondernomen.

Mgr. Hans van den Hende nodigt rooms-katholieke achterban uit

Bisschop van Rotterdam Mgr. Van den Hende, nodigt katholieken uit tot deelname aan gebed op Willibrordzondag waarop er aandacht zal zijn voor de reformatie. Daarbij zal een bijeenkomst plaatsvinden in de heilige Bonaventurakerk in Woerden op 5 november. Hier zal ruimte zijn voor gebed en ontmoeting.

Ook vanuit andere bisdommen is er aandacht voor de reformatie. In een brief aan de parochies en pastores van het bisdom Groningen schrijft Priester Arjen Bultsma, gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Groningen-Leeuwarden het volgende: “500 jaar geleden bracht de Reformatie van Maarten Luther Kerk en wereld in rep en roer. Een nieuw zicht op het Evangelie, op de relatie met God, op Kerk en sacrament. Eeuwenlang was de scheiding tussen katholieke en protestantse wereld ook in ons land een bepalende factor. Door allerlei oorzaken is dat vandaag veranderd. Dankzij de volgehouden oecumenische dialogen zijn scheidslijnen van toen deels overwonnen.”

500 jaar Reformatie

500 jaar geleden bracht theoloog, monnik en predikant Maarten Luther met de reformatie een scheiding tussen de katholieke en protestantse kerk. Luther ontwikkelde een afkeer van bepaalde handelingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Er moest geld ingezameld worden voor de nieuwbouw van de Sint Pieterskerk in het Vaticaan in Rome. De gelovige burgers konden voor veel geld zogenaamde “aflaten” kopen met de belofte door de kerk, dat door het kopen van een aflaat zonden vergeven zouden zijn. Luther werd hier zo boos over dat hij zijn manifest met 95 stellingen opstelde en die aan de deur van de slotkapel in Wittenberg timmerde.

Dit gebeurde 500 jaar geleden en op diverse plaatsen is er aandacht voor het jubileum van de reformatie. De protestantse kerk in Nederland houdt een viering op 31 oktober, hervormingsdag, in de Dom in Utrecht.

Bron: Raad van Kerken in Nederland