Theoloog Pieter Kohnen (46) overleden

Pieter Kohnen

Pieter Kohnen is overleden. Kohnen was rooms-katholiek theoloog, directeur van het VKMO (Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties) en voormalig perschef van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Als bestuurslid van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch had hij ‘cultuur’ in zijn portefeuille: het museum, de concerten en exposities vielen onder zijn verantwoordelijkheid. Kohnen schreef boeken als ‘Een nieuwe gids voor de Eeuwige Stad’ en ‘Sint Laurens aan de Maas’.

Kohnen was al geruime tijd ziek en trad vanwege zijn gezondheid Kohnen begin dit jaar terug als bestuurslid van de Sint-Jan. Afgelopen dinsdag werd hij met spoed opgenomen op de intensive care, waar bleek dat verschillende vitale organen het begaven. Deze kon men niet meer onder controle krijgen.  Vrijdag overleed Kohnen op 46-jarige leeftijd. Hij laat zijn vrouw Anneke en vier kinderen achter.

Verbijstering en verdriet

Geertjan van Rossem, plebaan en bestuurslid van de Sint-Janskathedraal, maakt op zijn Facebookpagina melding van Kohnens overlijden. Hij schrijft:

“Met verbijstering en verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van onze dierbare medeparochiaan en gewaardeerd kerkbestuurslid van de Sint-Jan, gedurende 14 jaar, Pieter Kohnen. In zijn helaas te korte leven van ruim 46 jaar heeft hij veel mogen betekenen voor zijn gezin en familie, voor onze parochie en ook voor de Nederlandse kerkprovincie in haar geheel. We zullen zijn enthousiasme en gedrevenheid, zijn creatieve ideeën en energie, en in dit alles zijn hartelijke toewijding aan de Kerk van Christus missen. We bidden voor zijn zielenrust en om sterkte voor zijn vrouw Anneke en hun vier kinderen, voor zijn ouders en dierbaren. Nader bericht over de uitvaart volgt nog.”