Sint Maartensdag waarde(n)volle dag

Sint Maartendag 2018, sprekers Arno Brok, Ron van den Hout, Guus Timmerman

‘Een de waarde(n)vollen dag’ schreef een deelneemster op Facebook. Op 10 november werd voor de zesde keer de tweejaarlijkse Sint Maartensdag in Leeuwarden gehouden. Dat is de ontmoetingsdag voor alle parochies, Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s), diaconiegroepen, pastores en ieder ander met passie voor diaconie, aldus de website van Solidair Friesland, Solidair Groningen en Drenthe en Stichting De Kim. Het thema was ‘Zie je mij?!’ omdat deze editie gekoppeld aan de status van Culturele Hoofdstad van de stad en stond daardoor in het teken van ‘Iepen Mienskip’: ‘Open gemeenschap’.

Er waren drie inspirerende sprekers: mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, Guus Timmerman, wetenschappelijk medewerker van stichting Presentie en Arno Brok, commissaris van de koning in Friesland. De dagleiding lag in handen van theologe Janny van der Molen.

Iedereen is kwetsbaar, benadrukte Timmerman: ‘Een goed betaalde, sterke en gezonde bouwvakker kan van de steiger vallen, geen uitkering krijgen en ziek worden. Zijn leven wordt van de ene op de andere dag tot een hachelijk, onzeker bestaan. En dat is niet alleen omdat het menselijk lijf er niet zo goed tegen kan van een steiger te vallen. Dat is ook omdat er geen goede voorziening meer is. En dat is juist weer een probleem omdat de betreffende bouwvakker sinds de laatste economische crisis geen werknemer meer is, maar een zelfstandige. Hier zien we een verknoping van kwetsbaarheden: fysieke kwetsbaarheid, wettelijke kwetsbaarheid, economische kwetsbaarheid en uiteindelijk existentiële kwetsbaarheid.’

Bisschop Ron van den Hout, jarig op Sint Maarten, belicht het oudtestamentische begrip ‘paqad’, een Joods begrip voor omzien naar. Commissaris van de Koning Brok benadrukte de kracht van de gemeenschap: ‘Friezen zijn gegroepeerd rondom de terp, dat is hun mien-skip. In 32 kerken waren projecten in het kader van Under de toer (in het kader van de Culturele Hoofdstad, red.). Dat hebben we als provincie heel bewust gesteund, omdat deze projecten dicht bij de gemeenschap stonden. Kerken als basis van culturele hoofdstad, dat is inherent aan het gegeven dat we zo veel kerken hebben: Fryslân heeft de hoogste kerkdichtheid van heel Nederland.’

‘De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag,’ aldus Jan Bosman, teamleider bij Solidair Friesland en hoofdorganisator van de dag.

De eerste Sint Maartendag werd gehouden is 2008. Het doel is de bewustwording en actieve inzet van de katholieke geloofsgemeenschap in de noordelijke provincies een extra impuls te geven. De dag en haar opzet bleken in een behoefte te voorzien. Katholieken en lokale PCI’s, parochiebesturen en (inter-) parochiële organisaties hebben belang bij geregelde momenten van reflectie en voeding t.b.v. hun beleidsbepaling. De tweejaarlijkse Sint Maartendag voorziet daarin. Door middel van analyses, workshops en onderlinge uitwisseling worden de deelnemers geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op het diaconaal domein en gemotiveerd voor ontwikkeling van beleid en activiteiten in hun eigen PCI, parochie of werkgroep. Sint Maarten is de patroon van de armen en een heilige die nog altijd tot de verbeelding spreekt, daarom wordt deze dag op of rond elf november (het feest van Sint Maarten gehouden.

Meer informatie en foto’s van de dag via: sintmaartenconferentie.nl