Speciaal misformulier ‘In tijden van pandemie’

Kaarsjes

De rooms-katholiek kerk is altijd sterk geweest om bij bijzondere omstandigheden gebeden en lezingen aan te brengen om in de liturgie het bidden van de gelovigen te richten. Nieuw is nu een formulier ‘In tijden van pandemie’.

Vroeger noemde men dat de ‘votiefmissen’. Votief: er wordt een wens geuit. Genezing, hulp in bijzondere omstandigheden, maar ook een speciale aandacht voor bepaalde geloofsuitingen zoals het de Heilige Drie-eenheid, het Heilig Sacrament, het Heilig Hart van Jezus, Maria, enz.

In het Altaarmissaal van na het Concilie Vaticanum II maakt men onderscheid tussen de votiefmissen en ‘Misformulieren en gebeden voor verschillende noden’: voor de paus, voor een concilie, voor de priester zelf (!), voor roepingen, voor het hoofd van de natie, voor vrede en verzoening. Ook een formulier ‘Aan het begin van het burgerlijk jaar’ maar dan wordt wel opgemerkt dat het niet gebruikt mag worden op 1 januari omdat dan de heilige Maria, Moeder van God, gevierd wordt! Het blijft boeiend om te zien hoe een wereldkerk gelovigen nabij wil zijn in al die verschillenden omstandigheden die in een mensenleven kunnen voorkomen.

Nieuw is nu een formulier ‘In tijden van pandemie’, zo meldt Kerknet.

Heer God, in alle gevaren zijt Gij onze toevlucht… zo begint het openingsgebed. En het gebed na de communie: Heer God, wij hebben uit uw hand het geneesmiddel ontvangen voor eeuwig leven

Het ‘spiritueel vaccin’ om kracht en geduld te ontvangen in deze tijd van beproeving wordt ons aangeboden.