Sterk tegenover verdrukking

Coronavirus

COVID-19: ondersteuning in tijden van beproeving

Het Dicasterium voor communicatie van het Vaticaan heeft een document samengesteld van nu al 422 bladzijden met allemaal suggesties, gebeden, riten, en geschriften van paus Franciscus over COVID-19. Hiermee wil het centrum van de Rooms-katholiek kerk ondersteunen. COVID-19 heeft ons leven op de kop gezet en onze gewoonten doorkruist. Rome wil de communio bevorderen onder allen die door deze pandemie zijn getroffen en dat is in feit de hele wereld. Dit document in PDF wordt – naar men zegt – iedere week bijgewerkt, al is het bij publicatie van dit artikel niet meer beschikbaar via de officiële online kanalen.

door Joost Jansen

COVID pleegt een behoorlijke aanslag om ons samenleven. Deze ervaringen kunnen ons openen voor Gods aanwezigheid, voor zijn troost, bemoediging, ondersteuning, liefde. Daarvoor moeten we ons openstellen en dit document wil handvatten bieden.

Het document bestaat uit drie delen. Het eerste bevat gebeden, riten, aanroepingen. De teksten zijn van overal bijeengebracht. Uit de officiële liturgische boeken, van bisschoppenconferenties. Dit gedeelte begint met de lange litanie die paus Franciscus op de gedenkwaardige avond van 27 maart op een leg Sint Pietersplein heeft gebeden. Je vindt hier zegeningen voor zieken, gebeden voor wanneer de sacramenten niet ontvangen kunnen worden vanwege de lock-down, het gaat over rouw en vergeving, over de geestelijke communie.

Het tweede – en kortste – gedeelte – is meer sacramenteel gericht en wil vooral de geestelijke beleving van het niet voluit kunnen vieren van de sacramenten belichten.

Het laatste en grootste gedeelte van dit document (vanaf bladzijde 70) bestaat uit homilieën en andere toespraken van paus Franciscus. Het begint op 7 maart 2020 wanneer de ernst van deze epidemie langzaamaan duidelijk wordt. Later gebruiken we liever de term pandemie om de wereldwijde impact van dit virus te duiden.
In deze eerste tijd volgt de paus in zijn verkondiging nauw de actualiteit en duidt deze in het licht van het evangelie. Hieronder volgen de verschillende thema’s die paus Franciscus aansnijdt. Wellicht geeft het inspiratie om met COVID-19 in gelovig perspectief om te gaan.

 • bewust en berouwvol in het leven staan
 • als zondaar in dialoog met God
 • ijdelheid verwijdert ons van het kruis van Christus
 • verval niet in onverschilligheid
 • de belangeloosheid van de openbaring
 • je niet thuis voelen terwijl je thuis bent
 • God aanspreken met onze eigen waarheid
 • eenvoud is het kenmerk van Gods werken
 • vergeving vragen veronderstelt zelf vergeving schenken
 • God is nabij en wil dat wij nabij zijn aan anderen
 • vasthoudend bidden
 • ken je eigen afgoden
 • vertrouw op Gods barmhartigheid
 • drie dimensies van het christelijk bestaan: uitverkiezing, belofte, verbond
 • Jezus als compagnon op onze pelgrimstocht
 • ga steeds terug naar de eerste ontmoeting
 • zonder getuigenis en gebed geen apostolische prediking
 • leren om in een tijd van crisis te leven
 • je moet het duister in durven gaan om je te laten vinden door God