Synode over het gezin als aanzet tot dialoog

De synode over het gezin, die zondag begint, is ‘een kans om collegialiteit, synodaliteit en subsidiariteit uit te diepen’. Dat zegt Aldegonde Brennikmeijer-Werhahn deze week in Tertio. Zij is oprichter en directeur van de International Academy for Marital Spirituality (Internationale academie voor de spiritualiteit van het huwelijk; INTAMS).

Brennikmeijer vindt het belangrijker dat er collegiaal overleg plaatsvindt tussen de bisschoppen — zoals het Tweede Vaticaans Concilie dat wenste — dan dat er meteen besluiten worden genomen. Die kunnen vallen tijdens de volgende synode die in 2015 wordt gehouden: ‘Ik hoop echt dat er in de periode tussen de twee synodes wereldwijd een weg kan worden afgelegd om na te denken, te dialogeren en te werken aan een agenda voor de tweede synode’. Die dialoog moet volgens haar plaatsvinden met alle gedoopten, samen met de bisschoppen.

Daarbij wijst ze op de oecumenische dimensie van de vragen rond het gezin, met name op de praktijk in de orthodoxe kerk rond het aangaan van een tweede huwelijk na een echtscheiding. Daarbij is een zegen van de kerk mogelijk, ‘na een intensieve periode van boetedoening, bezinning en wederzijdse vergeving’.

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)