Synode over huwelijk en gezin moet perspectief bieden

Niet veroordelen, maar perspectief bieden. Dat moet de buitengewone synode over huwelijk en gezin doen, die in oktober van dit jaar in Rome wordt gehouden. Dat zei bisschop Patrick Hoogmartens, referent voor gezinspastoraal van de Belgische bisschoppenconferentie. De bisschop sprak tijdens een studiedag rond de enquêtes die begin dit jaar in België werden gehouden rond huwelijk, geloof en gezin.

Zoals vrijwel alle bisschoppenconferenties hebben de Belgische bisschoppen de vragenlijst die dient als voorbereiding op de synode naar de lokale kerken verstuurd. Deze enquête werd vanuit het Vaticaan werd aangereikt. Daarnaast stelde de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven een vragenlijst op die zich meer leent voor statistische verwerking.

De resultaten van beide enquêtes werden besproken tijdens de studiedag, die de Faculteit Theologie van de Leuvense universiteit op 12 mei organiseerde. Al eerder bleek uit de resultaten van de enquête van het Vaticaan dat net als in andere westerse landen de opvattingen van Belgische katholieken op belangrijke punten sterk afwijken van de leer van de rooms-katholieke Kerk.

Belangrijk thema tijdens de studiedag was de vraag hoe om te gaan met het grote verschil tussen de leer en de praktijk. Onderzoekers Annemie Dillen en Thomas Knieps van de KU Leuven waarschuwden om de mening van de gelovigen niet te interpreteren als een afwijzing van het geloof en van de morele waarden die de Kerk uitdraagt. Toch pleitten zij ervoor om in het pastoraal handelen in te spelen op veranderingen in de kerkelijke leer.

Geen van de sprekers zocht te oplossing louter in het streng handhaven van de kerkelijke leer. Anderzijds pleitte niemand voor het radicaal veranderen van die leer. Bisschop Hoogmartens wees op de grote rijkdom en groei van de kerkelijke visie op huwelijk en gezin en hij sprak de hoop uit dat de synode zich daarvan zal vergewissen.

Een uitgebreider verslag is te vinden op Kerknet.be, met links naar meer informatie over beide enquêtes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *