Synode: paus licht anker van de kerk

Tertio nuanceert deze week de berichten in de ‘seculiere’ pers als zou paus Franciscus een nederlaag geleden hebben aan het eind van de buitengewone synode over het gezin. In een hoofdredactioneel commentaar wijst Geert De Kerpel erop dat de pers al maandenlang bezig is de synode te framen door het voor te stellen alsof het daar alleen om de kwestie van communie voor gescheiden hertrouwden en homoseksualiteit zou gaan. ‘Wat vele commentatoren ook uit het oog verloren: deze synode is slechts een, zij het een heel belangrijke, tussenstap in een veel omvattender en langer proces dat pas volgend jaar in oktober in een nieuwe synode zijn beslag moet krijgen. Dan pas, niet eerder, zien we echt helder waar de reuzentanker waarvan Franciscus het anker moedwillig heeft gelicht opnieuw zal aanmeren(…). Intussen rijpen de geesten en is al geruisloos verworven dat tot op de hoogste echelons in de kerk vrijmoedig wordt besproken wat tot amper anderhalf jaar geleden daar al decennia muurvast zat,’ aldus De Kerpel die laat zien dat Franciscus discussie en transparantie voorstaat en zich niet tot een bepaalde mening bekent.

Dat komt ook naar voren in de impressie die Emmanuel Van Lierde geeft vanuit Rome geeft van de synode. Hij sprak met deelnemers en buitenstaanders, onder wie kardinaal Danneels en metropoliet Athenagoras Peckstadt van de orthodoxe kerk in België. Ook deze ziet in de synode geen mislukking van het beleid van de paus: ‘Ondanks de verschillen laat een synode het toe naar elkaar toe te groeien en een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. Met deze paus lukt die synodaliteit wonderwel.’

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)