Tegengaan mensenhandel centraal op speciale gebedsdag

Op zondag 8 februari 2015 staat overal ter wereld in religieuze gemeenschappen, parochies en andere christelijke groepen de Internationale Dag tegen Mensenhandel centraal. Op verzoek van vrouwelijke religieuzen stelde paus Franciscus de speciale dag in.

Met deze dag wil paus Franciscus de aandacht vestigen op de verschrikkingen van mensenhandel en ons aansporen er iets tegen te doen. De datum valt samen met de feestdag van de heilige Jozefina Bakhita (1869-1947), een Sudanese vrouw die uit de slavernij werd bevrijd en daarna voor het leven van een kloosterlinge koos. Het initiatief wordt gedragen door de pauselijke raden voor migranten en rechtvaardigheid en vrede, evenals door de internationale unies van mannelijke en vrouwelijke religieuzen.

Over mensenhandel

Mensen uitbuiten of onder dwang bepaalde dingen laten doen waarvoor ze niet kiezen en waar andere mensen van profiteren. Dat kan mensenhandel zijn. Het gaat bijvoorbeeld om gedwongen prostitutie of het laten werken van mensen onder zulke slechte arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden dat daardoor mensenrechten in het geding zijn.

Volgens diverse schattingen zijn jaarlijks wereldwijd tussen de 700 duizend en twee miljoen vrouwen, mannen en kinderen slachtoffer van mensenhandel. In ongeveer 60 procent van de gevallen gaat het om vrouwen en kinderen. Per jaar gaat wereldwijd ongeveer 32 miljard dollar om in deze mensonterende handel.

Ook in Nederland zijn mensen slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting. Deze uitbuiting vindt plaats binnen allerlei sectoren, bijvoorbeeld de seksindustrie, de horeca, de glas- en tuinbouw en de bouwsector.

SRTV

De Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (SRTV) en de Commissie Missionaire Beweging Religieuzen (CMBR) hebben in het kader van de Internationale Gebedsdag tegen Mensenhandel een gebedsdienst opgesteld, die ze aanbieden aan alle religieuze instituten en christelijke kerken en groeperingen in Nederland.

De SRTV wil een bijdrage leveren aan de strijd tegen de groeiende handel in vrouwen en de daaruit voortvloeiende gedwongen prostitutie. De intentie van de stichting is om mede vorm te geven aan een menswaardige toekomst voor de slachtoffers van deze handel. De organisatie ondersteunt slachtoffers van mensenhandel die na een traumatisch verlopen verblijf in Nederland willen terugkeren naar hun land van herkomst. Hiertoe werkt de SRTV samen met projecten in de verschillende landen. Incidenteel helpt de SRTV bij het zoeken naar opvangadressen voor slachtoffers in Nederland.

(foto: Ian Usher/CC BY-NC-SA 2.0)