Tertio over onderwijs en huwelijk

Voor veel Nederlanders is het onderwijs in Vlaanderen superieur aan dat in hun eigen land. Tertio biedt hen deze week een ontnuchterend beeld van het hoger en universitair onderwijs in Vlaanderen. Ook dit dreigt ten prooi te vallen aan schaalvergroting en bureaucratisering. En ook aan taalvaardigheid ontbreekt het tegenwoordig veel Vlaamse studenten ‘omdat het allemaal niet zou nauw steekt’.

Verder in dit nummer een beschouwing van Jan Stoop, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij vindt het merkwaardig dat het woord ‘liefde’ nauwelijks voorkomt in de documenten ter voorbereiding op de gezinssynode van oktober.

“Uitgangspunt van de discussie zou moeten zijn, dat de liefde de basis vormt van elke menswaardige relatie – bijvoorbeeld een huwelijk – en een vereiste is voor de ontwikkeling tot volwassenheid en rijpheid van de mens.”

In principe kunnen alle vragen rond het thema ‘gezin’ beantwoord worden met wat Stoop noemt, ‘de meetlat van de liefde’. Dan kom je uit bij antwoorden die af kunnen wijken van kerkelijke richtlijnen die tijdgebonden zijn en ten onrechte als geloofsleer worden beschouwd.

Stoop vindt dat mensen na een mislukt huwelijk recht hebben op het zoeken van een nieuwe relatie en op de zegen van de kerk als ze die nieuwe relatie hebben gevonden. Hetzelfde geldt volgens hem voor homofiele relaties: ook die moet de kerk als authentiek kunnen aanvaarden en zegenen.

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)