Thema Week van Gebed: ‘Recht door Zee’

Het thema voor de Week van Gebed is dit jaar: ‘Recht door Zee’. Tussen 21 en 28 januari wordt gebeden voor de eenheid van de christenen. Het thema is geïnspireerd op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus en is voorbereid door de kerken uit het Caribisch gebied.

Het verhaal achter het thema

Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. De Bijbel is van bijzonder belang in de Caribische kerken. Kolonisten misbruikten de Bijbel om onderdrukking van mensen goed te praten; slaven en inheemse volkeren gebruikten dezelfde Bijbel als bron van troost en bevrijding. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom is het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15) een voor de hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking.

Week van Gebed een lange traditie

De Week van gebed voor de eenheid van de christenen kent een lange gebedstraditie die ruim 150 jaar teruggaat. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. In het samen bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Ze tonen verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben naar schatting zo’n 200.000 Nederlanders meegedaan met het initiatief.