Theologe op Vaticaans congres: ‘Kloosterzusters zijn seksslavinnen’

De Congolese theologe en zuster Rita Mboshu Kongo uitte tijdens een Vaticaans congres over de positie van vrouwen felle kritiek op ‘machopriesters’, vooral uit Afrika, die kloosterzusters ‘als seksslaaf’ behandelen. Zij pleit voor meer controle van het Vaticaan en een hogere scholing van kloosterlingen. De krant Corriere della Sera deed verslag van het congres.

Kongo wond er in haar speech geen doekjes om: “Afrikaanse bisschoppen en priesters zetten steeds meer kleine diaconale stichtingen op om zich door vrouwen te laten bedienen. Vaak worden zusters seksueel geïntimideerd of verkracht. Veel mannelijke religieuzen hebben geen charisma of spirituele gevoeligheid. Vooral in landen waar aids wijdverspreid is, vormen zusters voor veel mannen een ‘zekerheid’ om niet besmet te raken. De priesters maken vervolgens misbruik van hun autoriteit en eisen seksuele handelingen op.”

Nergens lijden vrouwelijke kloosterlingen volgens Kongo zo onder seksueel misbruik als in Afrika. Op het continent staan zo’n 35.000 priesters en 3.500 missionarissen tegenover ongeveer 60.000 zusters.

De theologe hoopt dat het Vaticaan de geestelijke voorbereiding van Afrikaanse religieuzen beter zal controleren. Daarnaast pleit ze voor adequaat onderwijs aan mannen over seksualiteit, intimiteit en gender. Tegelijkertijd staat de zuster educatieve emancipatie van – niet uitsluitend Afrikaanse – medezusters voor. Veel te weinig zusters betreden volgens haar de collegezalen. “De kerk heeft zich nooit echt ingespannen voor het opleiden van zusters, behalve voor hun onderwijs aan kinderen. Wanneer het mandaat van bisschoppen of priesters erop zit, of als zij komen te overlijden, worden de zusters, eigenlijk hun ‘mantelverzorgers’, vaak zomaar in de steek gelaten. Maar wat koken ze toch goed voor de liefde van Jezus, ze maken schoon, doen reparatiewerk, en passen op prelaten en ouderen.”

Rita Mboshu Kongo hoopt dat de misstanden die ze signaleert, niet in de doofpot blijft. Ze belicht de problemen onder andere als schrijfster voor een maandkatern van het gerenommeerde rooms-katholieke dagblad l’Osservatore Romano: ‘Vrouwen, kerk en wereld’. Daarin rapporteert ze regelmatig over de huidige positie van Afrikaanse vrouwen binnen en buiten de kerk.

*Bronnen: sociale.corriere.it & newscattoliche.it *