Toekomst Religieus Erfgoed gaat kerken tellen

Kerk in Oudenbosch

Vaak worden de volgende vragen gesteld: hoeveel kerken zijn er nu precies in Nederland, hoeveel kerken staat sluiting te wachten en wat is hun herbestemming? Tot op heden was hier geen centrale registratie van, maar daar gaat verandering in komen. ‘Toekomst Religieus Erfgoed’ wil alle gegevens in kaart gaan brengen.

Duizenden kerkgebouwen, kloosters en synagogen

Na een eerste benadering zijn er ongeveer 5.500 kerkgebouwen, kloosters en synagogen in Nederland. Kerkeigenaren hebben de verwachting dat de komende 10 jaar er naar schatting tussen de 1.500 en 4.500 van deze gebouwen hun oorspronkelijke functie zullen verliezen. Deze schatting wil men nu gaan omzetten naar feiten.

“Als de data straks op orde zijn kunnen we antwoorden geven op de vragen die hierboven zijn gesteld. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is daartoe begonnen om de eigen gegevens over de rijksmonumentale kerken op te schonen. Die data ligt er nu en wordt gekoppeld aan GIS-systemen”, zo staat beschreven op de website van ‘Toekomst Religieus Erfgoed’. De verschillende initiatiefnemers hebben al een begin gemaakt door illustraties te maken van rijksbeschermde kerken op de kaart van Nederland. De verdere uitwerking en invulling hiervan zorgt ook voor vragen. Zo wil men bekijken hoe de verschillende types kerktorens ook op de kaart gezet kunnen worden en wat dit zegt over de bouwgebruiken in de verschillende regio’s.

Start is gemaakt

Tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van kerkeigenaren, provincies, gemeenten, de RCE en andere erfgoedinstellingen begin deze maand is er besproken welke gegevens er bij verschillende organisaties zijn. Ook wil men kijken of de initiatieven waar de verschillende organisaties mee bezig aan elkaar te koppelen zijn. Daarbij is het de bedoeling om interessante issues in beeld te brengen, een profiel per provincie op te leveren en bepaalde thema’s uit te lichten, zoals kerktorens of orgels. Deze data moeten uiteindelijk openbaar worden in een publicatie.


Bron: Toekomst Religieus Erfgoed