Top Vaticaan heeft ruzie over financiële controle

Het Italiaanse weekblad ‘L’Espresso’ publiceert vandaag vertrouwelijke documenten over de interne strijd binnen het Vaticaan over de financiële controle. Paus Franciscus is sinds zijn aantreden op vraag van het kardinaalscollege dat hem verkozen heeft gestart met een hervorming van de financiën van het Vaticaan, met het oog op financiële transparantie. De herstructurering is cruciaal voor alle andere hervormingen die paus Franciscus nog wil doorvoeren.

Pater Lombardi, de directeur van de persdienst van het Vaticaan, veroordeelde vrijdagavond tijdens een ontmoeting met journalisten dat vertrouwelijke documenten gepubliceerd worden, al voegde hij er zonder expliciete verwijzing naar ‘Vatileaks’ aan toe dat dit niet nieuw is. “Het is niet abnormaal dat ingrijpende economische of juridische hervormingen voorwerp van discussie zijn.”

Volgens ‘L’Espresso’ staan er twee fracties met een totaal verschillende kijk tegenover elkaar. De ene wordt geleid door kardinaal George Pell, de andere door staatssecretaris Pietro Parolin. De inzet is niet zozeer de controle over het Instituut van Religieuze Werken (IOR), bekend als de Bank van het Vaticaan, maar vooral het patrimonium van de Heilige Stoel dat wordt beheerd door APSA, dat het rijke patrimonium met vele historische monumenten beheert.

De Australische kardinaal Pell, die door de paus werd aangesteld om de hervorming te leiden, wil dat dit eveneens onder een centraal bestuur komt, maar de groep kardinalen rondom de staatssecretaris vindt dat geen verstandig idee. Niet enkel Parolin, maar ook invloedrijke figuren als kardinaal Giovanni Battista Re, vinden het onverstandig en zelfs gevaarlijk om niet enkel de financiën, maar ook de goederen onder het centraal bestuur van het secretariaat van de economie onder te brengen, omdat dit naar de toekomst de weg dreigt vrij te maken voor nieuwe misbruiken. Ook een organisatie als APSA zou volgens kardinaal Re meteen overbodig worden.

Critici van de Australische kardinaal wijzen op zijn weigering om meer dan 50 miljoen euro uit te geven voor de redding van Ides, het grootste dermatologische ziekenhuis in Europa dat eigendom is van de Heilige Stoel. Dat bedrag volstaat volgens hen niet om het ziekenhuis te redden, waardoor ook die 50 miljoen euro nutteloos is uitgegeven. Zij vestigen er eveneens de aandacht op dat Pell een bedrag van een half miljoen euro heeft uitgegeven, nog voordat het secretariaat voor economie daadwerkelijk operationeel was. Dat bedrag werd onder meer uitgegeven voor luxe meubels, business class vluchten en salarissen (tot 15 000 euro per maand). Verdedigers van de kardinaal en zijn hervorming beklemtonen a dat Pell een financiële puinhoop aantrof. Zij vrezen dat er ondanks de inspanningen van de nieuwe paus weinig verandert en de financiële hervorming, die cruciaal is voor alle volgende hervormingen, uiteindelijk een maat voor niets wordt.

(bron: Kerknet.be)