Transgender niet bij Eijk op de koffie

Rhianna Gralike gaat niet naar het bisschoppelijk paleis om met kardinaal Eijk te praten over de ophef die rondom haar is ontstaan. Ze legt de uitnodiging van het bisdom naast zich neer. “Ik ben geen hond die je zomaar kunt roepen,” zegt de Drontense die ontslag als penningmeester boven het hoofd hangt omdat ze een geslachtsverandering onderging.

De pastoor van de Norbertusparochie, Hans Boogers, had bij de bestuursbenoeming van Gralike niet tegen het bisdom gezegd dat zij vroeger een man was geweest. De bisschoppelijk vicaris van het aartsbisdom maakte de pastoor duidelijk dat er ernstige bezwaren bestonden tegen de benoeming. Die had nooit mogen plaatsvinden. Daarop schreef hij de aartsbisschop een brief waarin hij verzocht eervol verslag te verlenen aan de vrouw vanwege de geslachtsverandering. Eerder deze week werd de vrouw uitgenodigd om te komen praten.

Excuses

Boogers verzocht de vrouw ‘in ernstige overweging’ te nemen zelf ontslag te nemen. Hij bood zijn excuses aan haar aan omdat de benoeming volgens het kerkelijk recht nooit had mogen plaatshebben. Ook heeft hij excuses aan de kardinaal aangeboden. Volgens de pastoor kan Gralike niet “worden gekwalificeerd als een katholiek met een levensstaat die met de leer van de Kerk en het kerkelijk recht correspondeert.”

Gendertheorie

Woordvoerder Zuijdwijk legt bij EO’s Dit is de Dag uit wat de kerk van gendertheorie vindt. “De kerkelijke leer zegt dat je niet mag sleutelen aan het lichaam waarmee je geboren bent. (…) De paus heeft vorige week in zijn encycliek nog benadrukt dat de mens tevreden moet zijn met het lichaam waar hij mee geboren is, en dat je daarop niet moet ingrijpen. Een mens mag daar niet aan sleutelen, want dat is strijd met de scheppingsorde.”

Zuijdwijk verwijst daarbij naar paragraaf 155 van de meest recente encycliek ‘Laudato si’ van paus Franciscus. Daarin schrijft de paus dat het “het waarderen van de vrouwelijkheid of de mannelijkheid van het eigen lichaam noodzakelijk is om jezelf te kunnen herkennen in een ontmoeting met een ander die van mij verschilt. Op deze wijze kunnen we met vreugde de verscheidene gaven van een andere man of vrouw – het werk van God de Schepper – aanvaarden om daardoor wederzijds verrijkt te raken. Het is geen gezonde houding om “het sekseverschil uit te wissen omdat we er niet meer mee weten om te gaan.”

Reacties in de parochie

In de parochie is een petitie gestart zonder medeweten van het bestuur. Dat hebben 407 mensen gedaan. Ook hebben 63 gereageerd. De meeste mensen vinden dat Gralike gewoon haar werk moeten kunnen blijven doen en schrijven over onbegrip over de kardinaal. Een klein aantal vindt dat de bisschop moet opstappen.

Op de website van de Norbertusparochie hebben tot zondagavond 345 mensen gestemd op een poll. 92% daarvan vindt dat Rhianna in haar recht staat tegenover 7% die vindt dat kardinaal Eijk gelijk heeft.

Reacties uit de politiek

Ondertussen roert de politiek zich met de kwestie. Tweede-Kamerlid Henk Krol en partijgenoot van Rhianna Gralike (50Plus) heeft de paus een brief geschreven. Daarin zegt hij dat de Drontense op handen wordt gedragen en vraagt de paus om een reactie.

GroenLinks Dronten verwerpt de handelwijze van het bisdom. Gemeenteraadslid Kevin Mol: “Het is anno 2015 ongehoord dat iemand om deze reden ontslagen kan worden. Dat het geen reguliere baan betreft, doet daar niets aan af. Dit gaat niet om het geloof maar is pure discriminatie.” Soortgelijke geluiden komen van de PvdA. “De PvdA in Dronten veroordeelt het ontslag van Rhianna Gralike. Voor de grondwet is iedereen gelijk en dat standpunt willen wij hier met kracht uitdragen.”

Discriminatie

Een woordvoerder van het bureau Gelijke Behandeling in Dronten vermoedt dat er sprake kan zijn van discriminatie mocht Gralike worden ontslagen. “Voor transgenders/transseksuelen geldt dat zij kunnen worden gediscrimineerd vanwege hun geslacht. Het gaat hier dus om mogelijke discriminatie naar geslacht op de arbeidsmarkt”, aldus het bureau.

Rhianna Gralike liet eerder weten een rechtszaak over discriminatie te overwegen over het dreigende ontslag. Zij spreekt van ‘psychologische verkrachting’ door het bisdom. Gralike was op 10 juli 2014 in de gemeente Oost Gelre de eerste transgender die het geslacht liet veranderen in haar paspoort.

(foto: screenshot Omroep Flevoland)