Tweede man Vaticaan bij bisschopswijding Roermond

De plaatsvervanger van de paus is in Nederland en dat is voor zover bekend nooit eerder gebeurd. Kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin zal zaterdag de Nederlandse priester Bert van Megen tot bisschop wijden. Van Megen is benoemd tot pauselijke nuntius in Sudan.

Parolin is gisteren in Roermond gearriveerd. Hij is staatssecretaris van de Heilige Stoel, populair gezegd de ‘minister-president’ van de staat Vaticaanstad en daarmee plaatsvervanger van de paus. Ook een andere hoge functionaris is bij de bisschopswijding aanwezig. Aartsbisschop Silvano Tomasi, permanent-vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de VN in Genève en een persoonlijke bekende van aartsbisschop-elect Bert van Megen, is tweede wijdende bisschop. Naast Parolin en Tomasi is bisschop van Roermond Frans Wiertz wijdende bisschop.

Bij de wijdingsplechtigheid zijn zeker dertien bisschoppen en aartsbisschoppen aanwezig. Dat zijn de eerdergenoemde drie wijdende bisschoppen (kardinaal Parolin, aartsbisschop Tomasi en bisschop Wiertz), de wijdeling zelf en verder mgr. André Dupuy (pauselijk nuntius in Nederland), bisschop van Rotterdam Hans van den Hende, emeritus-bisschop Ad van Luyn, bisschop van Luik Jean-Pierre Delville en Theo van Ruijven, emeritus-bisschop in Ethiopië. Ook de hulpbisschoppen van Haarlem, Roermond, Utrecht en Aken zijn bij de wijdingsplechtigheid.

De Nederlandse regering vertegenwoordigt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen. Andere aanwezigen zijn onder meer commissaris van de koning in de provincie Limburg Theo Bovens en burgemeester van Roermond Peter Cammaert.

Kardinaal Eijk

Opvallende afwezige is kardinaal Wim Eijk. De aartsbisschop van Utrecht gaf voorrang aan een bijeenkomst van de stichting Medische Ethiek waarvan hij voorzitter is. Hij geeft vandaag in Utrecht onder meer een lezing, getiteld Is de biologische natuur van de mens vogelvrij?. Die afspraak werd gemaakt ‘lang voor de benoeming van Van Megen bekend werd’. Eijk is ‘tot zijn grote spijt verhinderd’, aldus de woordvoering van de Kerkprovincie.

Wijding Bert van Megen

De wijding van mgr. dr. Bert van Megen vindt deze morgen plaats in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Het is voor het eerst in vijftien jaar dat er in Limburg een bisschopswijding plaatsvindt. Bovendien is het voor het eerst in meer dan een halve eeuw dat een Nederlander pauselijk nuntius wordt. Van Megen volgde zijn priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc. Na een speciale opleiding in Rome trad hij toe tot de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel. Mgr. Van Megen werkte op de nuntiaturen in Brazilië, Slowakije, Israël, Verenigde Naties (Zwitserland) en als zaakgelastigde in Malawi. Van Megen is momenteel de enige Nederlandse priester in diplomatieke dienst van het Vaticaan. Op 8 maart 2014 benoemde de paus hem tot nuntius in Sudan. Bij die benoeming hoort de wijding tot bisschop met de titel van aartsbisschop.

Een nuntius is vergelijkbaar met een ambassadeur. Hij onderhoudt namens de paus de diplomatieke contacten met de regering van een land. Ook speelt hij een belangrijke rol bij de contacten tussen een plaatselijke kerk en de wereldkerk. De post in Sudan was vacant sinds juli 2013. De voorganger van mgr. Bert van Megen is de Italiaanse aartsbisschop Leo Boccardi. Hij werd overgeplaatst naar Iran. De nuntiatuur in de hoofdstad Khartoum werd in 1972 geopend.

Van Megens werkgebied is bepaald geen gespreid bedje. Tegelijkertijd kan hij vanuit een invloedrijke positie werken in een continent waarin de wereldkerk groeit als kool. Het aantal christenen neemt sterk toe, de invloed van de katholieke kerk breidt zich gestaag uit; een geheel andere situatie dan in Nederland.

In dagblad De Limburger zegt Van Megen daarover. “Kijk, hier thuis in Eygelshoven ben ik gewoon Bert, zeker als ik bij mijn vader en moeder logeer. Ik voel dat ook zo, lekker gewoon de jongen die ik altijd was. Maar ik moet me realiseren dat ik in de nieuwe functie een zekere waardigheid, een bepaalde statuur moet hooghouden. Als diplomaat stond ik tussen de mensen, nu sta je vooraan in de rij en willen de mensen dat je daar naar handelt. Ik merk het al in de korte tijd sinds mijn benoeming in maart. Als ik nu naar het Vaticaan bel en ik zeg dat ze met nuntius Van Megen spreken, word ik met alle égards behandeld en gaan alle deuren open. In Afrikaanse landen is dat nog veel sterker. De mensen zijn daar supergevoelig voor hiërarchie.”

Live-uitzending via internet

De omroep RKK zendt vandaag de wijdingsplechtigheid live uit via internet vanaf 10.30uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *