Uitreiking Damiaanprijs 2019

Uitreiking Damiaanprijs 2018

De jaarlijkse uitreiking van de Damiaanprijs vindt zondag 12 mei plaats in het Damiaancentrum in Leuven. Het Damiaanfonds (KU Leuven), Damiaan Vandaag en het Damiaanmuseum reiken jaarlijks deze prijs uit aan een organisatie of een project als erkenning voor hun aandacht en inzet voor kwetsbare medemensen in nood.

Pater Damiaan (1840-1889) leefde dan wel twee eeuwen geleden, toch blijft zijn
boodschap van respect, dialoog, engagement en solidariteit over grenzen heen brandend
actueel. Vandaag laten heel wat mensen en organisaties wereldwijd zich door hem
inspireren om actief werk te maken van een menswaardige en solidaire samenleving waar
iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht komt ongeacht afkomst, huidskleur, geaardheid,
godsdienst of levensovertuiging.

De Damiaanprijs

De Damiaanprijs zet mensen en organisaties in de kijker die zich dagelijks in de geest van
Damiaan inzetten voor mensen in nood en steekt hen een hart onder de riem. Niet zozeer
de grote organisaties of initiatieven wil de Damiaanprijs onder de aandacht brengen, maar
eens te meer die groepen van mensen of organisaties die in de schaduw bergen verzetten
en grenzen verleggen voor hun medemensen in nood. De Damiaanprijs beloont zo in de
geest van Damiaan organisaties die door hun inzet meer dialoog, respect, verbondenheid
en solidariteit teweegbrengen tussen mensen, jong en oud, ziek en gezond. De prijs is een Damiaankunstwerk van de hand van kunstenaar Willy Peeters. De voorbije jaren ging de Damiaanprijs achtereenvolgens naar De Stem van Ons Geheugen (2016), de Sint-Michielsbeweging (2017) en het Vluchtelingenhuis Leuven (2018).

Belangstellenden welkom

Benieuwd wie dit jaar Damiaanprijs in de wacht sleept? Belangstellenden zijn van harte welkom op de uitreiking op zondag 12 mei 2019 om 12.00 uur in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5, B-3000 Leuven. Na de uitreiking volgt een receptie. Voor meer info: info@damiaanvandaag.be.