Uitreiking eerste handboek geloofwaardig beleggen aan Carla Dik-Faber

Geloofwaardig beleggen close-up

Komende vrijdag 30 november zal Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie het eerste exemplaar van het boek ‘Geloofwaardig beleggen’ in ontvangst nemen uit handen van dominee Karin van den Broeke, tot maart 2018 preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, en zuster Monica Raassen crss, secretaris van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

De presentatie vindt plaats aan de vooravond van de Klimaattop COP24 die 3 december van start gaat in Katowice. PKN en KNR willen laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid willen nemen als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Uit het onderzoek van de Eerlijke bank- en verzekeringswijzer kwam vandaag naar voren dat een aanzienlijk deel van gelden van banken nog steeds geïnvesteerd wordt in fossiele brandstoffen. De beide organisaties PKN en KNR zijn echter al langer bezig met een meer duurzaam financiële beheer en zijn daarover ook in gesprek met hun vermogensbeheerders. Met de uitgifte van het handboek Geloofwaardig beleggen roepen ze lokale kerkelijke gemeenten en parochies en religieuze orden en congregaties op verantwoord en duurzaam om te gaan met hun vermogen en bieden daarbij handreikingen aan.

Positief resultaat voor aarde, mens en schatkist

In 2016 organiseerden zij hierover een studiedag, mede naar aanleiding van de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus waarin hij oproept tot meer zorg voor de aarde en een ecologische bekering. Het handboek dat 30 november wordt gepresenteerd is een resultaat hiervan. Het biedt handreikingen aan kerken, religieuze instituten en hun instellingen om  door middel van financieel beheer van kerkelijke gelden gehoor te geven aan deze oproep door meer te investeren in duurzame projecten en te divesteren uit fossiele brandstoffen. Dat dit niet hoeft te leiden tot verminderd rendement wordt in het boek duidelijk. Kerken en religieuzen hebben een opdracht die een Bijbelse grond heeft, geeft ds Karin van de Broeke in haar voorwoord aan. Een verantwoordelijk en duurzaam handelen is daarom vanzelfsprekend nu een ecologische crisis zich aftekent. “Voor de nabije toekomst is het van groot belang om de gerechtvaardigde zorg voor de voortgang van de eigen organisatie te verbinden met een inzet voor een wereldwijde gerechtigheid en een meer duurzame wereld,” schrijft bisschop de Korte in zijn voorwoord. Het handboek leert dat dit mogelijk is en dat (kerkelijke) organisaties duurzaam en geloofwaardig kunnen beleggen met positief resultaat voor hun eigen schatkist én voor de aarde en de mensen die hierop leven.