Uitreiking Religieuzenprijs 2018 aan inspirerend jongerenproject

Beeldje Religieuzenprijs KNR

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) reikt donderdag 8 november de Religieuzenprijs 2018 uit. Sinds 2007 reikt de KNR deze prijs uit aan een persoon of project waarin de religieuzen zich herkennen.

In het jaar waarin de jongeren, hun geloof en hun roeping zowel bij de KNR als in de kerk wereldwijd centraal staan, gaat de prijs dit keer naar een initiatief dat jongeren een kans geeft om vanuit een gelovige inspiratie hun idealen te ontdekken en vorm te geven. De prijs, bestaande uit een geldbedrag van € 5.000,- en een bronzen beeldje, zal worden uitgereikt in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch, in het bijzijn van bijna 100 oversten van religieuze ordes en congregaties.

Genomineerden

Uit ruim 20 genomineerden, stelde de jury, bestaande uit broeder Ad Vermeulen ofm cap, frater Niek Hanckmann cmm en zuster Anne-Marie Bos o.carm, een shortlist op van zeven inspirerende en bijzondere initiatieven. Tot 1 oktober konden de religieuzen, bij monde van hun Hogere Overste een stem uitbrengen. Tijdens de feestelijke uitreiking, zullen de zeven genomineerden van de shortlist zich nader voorstellen. Aan het eind van de middag zal de voorzitter van de KNR, abt Bernardus Peeters de winnaar bekend maken en de prijs overhandigen.

Genomineerd zijn de volgende zeven projecten:
Franciscaans Jongerentreffen: een jaarlijks weekend rond de kloosters in Megen, vol inspiratie, bezinning, workshops en ontmoeting voor diverse jongeren rond thema’s die raken aan de Franciscaanse spiritualiteit;
Het Josephhuis, Haarlem: een katholiek studentenhuis waarin jongeren in een gemeenschap samenleven met als doel samen te groeien in geloof en helpen bouwen aan Gods koninkrijk;
Kloosterboerderijfestival: ontmoetings- en inspiratieweek met een op het klooster geïnspireerd ritme van gebed, stilte en werken. Het doel is jongeren te inspireren en te bemoedigen in hun werken aan barmhartigheid;
SAMEN, uitwisseling Swaziland: een reis van jonge vrijwilligers en jonge Amsterdamse dak- en thuislozen naar een straatkinderenproject van de Salesianen van Don Bosco in Swaziland;
Stichting de Mandala, Tilburg: een organisatie die kinderen en jongeren door middel van verschillende activiteiten de gelegenheid biedt iets te doen voor anderen en voor de maatschappij;
Theatergroep ’s Tof, Losser: een theatergroep van jongeren die een bijbelverhaal vertalen naar een theaterstuk rond een actueel onderwerp dat speelt in de leefwereld van jongeren van nu en zo moeilijke thema’s bespreekbaar maakt;
Zinzoekers, Den Haag: een gemeenschap van twintigers en dertigers die samen op zoek gaan naar zingeving en een bijdrage willen leveren aan de stad Den Haag en aan elkaars leven.

Meer informatie over de Religieuzenprijs en over de genomineerden op www.knr.nl