Universiteit Leuven houdt de K

Drie jaar geleden nog stond de ‘k’ in KU Leuven ter discussie. In hoeverre was deze universiteit nog katholiek en was het niet beter om de ‘k’ uit de naam te schrappen.

Deze discussie lijkt ten einde nu in de nieuwe tekst van de missie van de universiteit het woord ‘katholiek’ weer wordt gebruikt. Tertio kreeg inzage in de tekst die op 5 november openbaar werd gemaakt en interviewde twee bestuurders.

De universiteit ‘erkent het christelijke verhaal als het bevoorrechte uitgangspunt en de toetssteen voor humaniteit en zinvolheid en nodigt op grond daarvan de verschillende religies en levensbeschouwingen uit om mee in dialoog te treden.’ En ze wil ‘in de dynamiek van de katholieke traditie een veelzijdige, gastvrije en open ruimte zijn waarin recht wordt gedaan aan de waardigheid van elke mens in al zijn of haar dimensies.’

In het interview constateert vice-rector Didier Pollefeyt dat godsdienst niet langer taboe is. ‘Het gevecht dat oudere generaties leverden om zich van het juk van de kerk te bevrijden, is achter de rug. Jongeren kijken onbevangen naar religie.’ En als het om de KU Leuven gaat, is dat de katholieke variant van het christendom. ‘Het katholieke zit in onze genen en maakt ons tot wie we zijn’, aldus André Oosterlinck, voorzitter van de Associatie KU Leuven.

Via deze Associatie heeft de KU Leuven veel invloed op het hoger onderwijs in Vlaanderen. Ze omvat behalve de universiteit een aantal hogescholen met in totaal meer dan 100.000 studenten: bijna de helft van alle studenten in Vlaanderen.

Tertio noemt dit een ‘sterk signaal’ dat religie in Vlaanderen niet helemaal tot de privé-sfeer is teruggedrongen. Maar het blad ziet ook een adder onder het gras: als er maar weinig docenten zijn die zich herkennen in het katholieke gedachtengoed, dan zal deze identiteit nog weinig voorstellen: ‘geen krachtige boodschap zonder sterke dragers’.

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)