Utrecht start met allereerste ‘Stadssynode’

Vandaag is de digitale aftrap van de stadssynode in Utrecht: een unieke primeur. Het is voor het eerst dat een parochie een synode organiseert over de toekomst van de katholieke kerk. Via de website stadssynode030.nl en de facebookpagina ‘Stadssynode030’ wil de kerk in Utrecht vragen om mee te praten.

In bisdommen van andere landen van Europa worden met regelmaat synodes belegd om na te denken over de toekomst van de kerk. In Nederland kenden wij dat, tot nu toe, niet. Wel was er bijvoorbeeld het pastorale concilie in Noordwijkerhout, dat een ander karakter droeg.

Initiatiefnemer is ‘stadspastoor’ Ton Huitink. “We moeten ons bezinnen op de toekomst van de katholieke aanwezigheid in de stad. We willen dichtbij de mensen in de stad staan en we willen vernieuwend en ondernemend werken. Daarom heb ik de stadssynode gestart om nieuwe inspiratie op te doen. Naast krimp is het tijd een nieuw elan te ontwikkelen.”

De stadssynode bestaat ook uit vaste leden. Een van het is Rene Grotenhuis. Op de website DeBezieling.nl schrijft de oud-directeur van Cordaid: “Het wordt tijd dat we echt gaan begrijpen dat de buitenwereld niet in ons geïnteresseerd is zolang we ons met onszelf bezig houden en niet duidelijk maken welke boodschap we hebben die betekenisvol kan zijn in de wereld van vandaag. Of de stadssynode een klein begin is van die kanteling? Ik hoop het van harte.”

Alle bijdragen die via de site en facebook binnen komen, worden verzameld en verwerkt. De resultaten zijn te volgen op de site. Eind december maakt pastoor Huitink de eindresultaten van de synode bekend.