Vandaag: Derde Kerstdag

De NOS doet zijn best om uit te leggen waarom we een Tweede Kerstdag hebben. Dat Jezus zijn verjaardag viert op 25 december is wat kort door de bocht, maar de verklaring waarom we in Nederland op Tweede Kerstdag vrij hebben, klopt in grote lijnen.

De viering van de geboorte van Christus, want dat is eigenlijk wat we doen op 25 december, wordt voor het eerst vermeld in de vierde eeuw. Mogelijk was het een vervanging van het heidense zonnewendefeest, maar het feit dat de feesten op elkaar lijken en in dezelfde tijd worden gevierd, hoeft nog niet te betekenen dat het ene feest uit het andere voortkomt. De oudste vermelding hiervan dateert pas uit de twaalfde eeuw. Uit de Oudheid zelf zijn er geen bronnen overgeleverd die dit bevestigen.

Wel staat vast dat de christenen elementen overnamen uit de cultuur waarin ze leefden. Dan lijkt het logisch dat heidense feesten christelijk worden op het moment dat het christendom de officiële godsdienst wordt in het Romeinse rijk. Maar daar staat tegenover dat christenen al Kerstmis vierden voordat keizer Constantijn hen vrijheid van godsdienst had gegeven. Kerstmis is dus niet zonder meer een heidens feest in een christelijk jasje: het komt voort uit het christendom.

Hoe dan ook: het hoogfeest van Kerstmis wordt gevierd op 25 december en heeft geen vervolg op 26 december. Dat is in de liturgie van de rooms-katholieke kerk namelijk de feestdag van de H. Stefanus en op 27 december wordt de feestdag van de H. Johannes Evangelist gevierd. Wel duurt de kersttijd tot en met de eerste zondag na Driekoningen, dit jaar dus tot en met 8 januari.

Handig als je het kerstdiner niet op 25 december kunt plannen. Je hebt de tot en met 8 januari de tijd: scheelt een hoop stress.

Afbeelding: Evangelista (Ciclo di Sant’Antonio di Ranverso) – Own work, Diesel43, 2011–10–15 16:28:14, CC BY-SA 3.0,

Bron: Roll, S. & Stuhlmann , R. Weihnachten/Weihnachtsfest/Weihnachtspredigt. In Theologische Realenzyklopädie Online (n.d.). Berlin, Boston: De Gruyter. Retrieved 26 Dec. 2016, from http://www.degruyter.com/view/TRE/TRE.35_453_31