Vastenactie roept op tot solidariteit tijdens coronacrisis

Handen met i-Phone

Vastenactie roept haar achterban en alle mensen in Nederland op tot een nieuwe solidariteit. Met name met de mensen die het meest te lijden hebben onder de gevolgen van het coronavirus.

Journalist en columnist Rutger Bregman schrijft in zijn column in de Correspondent dat er in zwaar getroffen landen als Italië allerlei initiatieven van solidariteit ontstaan. De directeur van Vastenactie, Peter van Hoof, roept op tot kleine en grote daden van solidariteit in eigen omgeving. Daarom wil Vastenactie mensen faciliteren met elkaar in contact te komen. Men kan via Facebook hulp aanbieden of vragen met #nieuwesolidariteit, #vastenactie en #plaatsnaam. Anderen die hulp zoeken of willen helpen kunnen dan hierop zoeken. Ook zal Vastenactie deze berichten op haar Facebookpagina plaatsen zodat er 1 plaats is waar alle hulp en vraag naar hulp bij elkaar komt.

‘In tijden van crisis ontstaat de neiging om machteloos toe te zien, tegelijkertijd zijn er mensen die zich solidair voelen met hun medemens en de handen uit de mouwen steken. Wij zijn blij te zien dat de mensen in Nederland deze crisis oppakken om nieuwe solidariteit te laten zien en roepen iedereen op dit voorbeeld te volgen. Er zijn kleine en grote initiatieven denkbaar waarmee mensen elkaar kunnen helpen en solidair zijn met elkaar. We zien in Italië dat kinderen anderen moed inpraten, winkeliers boodschappen thuisbezorgen en mensen massaal hun hulp aanbieden aan ouderen en mensen die getroffen zijn door het virus. Toch is het voor sommigen niet eenvoudig om de hulp te krijgen die ze nodig hebben, en mensen die hulp willen geven weten soms niet hoe dit aan te pakken,’ Aldus Peter van Hoof. ‘Facebook is een mooi hulpmiddel in dit geval.’

De bisschoppen van de bisdommen Rotterdam en Groningen-Leeuwarden ondersteunen dit initiatief van harte. Mgr. van den Hout, bisdom Groningen-Leeuwarden: ‘In deze vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn en aan hulp dichtbij te denken.’ Ook Leo Fijen, presentator van het Geloofsgesprek en directeur van uitgeverij Adveniat, ondersteunt dit initiatief van harte en roept op tot een nieuwe solidariteit met elkaar.

Van oudsher voert Vastenactie campagne in de vastentijd om geld op te halen om mensen te helpen een waardig bestaan op te bouwen. Dit doet ze met name door via projecten in ontwikkelingslanden mensen in staat te stellen zelf iets te doen om uit de armoede te komen. Hiervoor doet ze een beroep op de solidariteit van mensen in Nederland. Dit initiatief tot nieuwe solidariteit past in deze visie.