Vaticaan ontvangt Bezield Verband, paus zoeft voorbij

Deze week is een kleine delegatie van de protestgroep Bezield Verband in Rome. Waar eerder kardinaal Eijk de groep weigerde te spreken, ontving de tweede man van het ministerie voor de Geestelijkheid de groep wel. De paus zag de groep niet staan.

Twintig minuten kreeg de delegatie om met aartsbisschop Joël Mercier te spreken. Voorzitter Ad de Groot zegt tegenover het Nederlands Dagblad, dat het een ‘heel verschil’ is met het aartsbisdom.
“Men bleek zeer goed op de hoogte van de situatie in het aartsbisdom. Zo wist men, toen we een geloofsgemeenschap noemden die bij het Vaticaan in beroep is gegaan tegen de sluiting van hun kerk, meteen waar het over ging,” aldus De Groot.

De paus heeft de groep niet gezien noch gehoord. Trouw schrijft dat de Nederlanders donderdag hoopten om de paus een folder te overhandigen toen hij in zijn pausmobiel langsreed tijdens de algemene audiëntie. Franciscus zoefde razendsnel langs, maar zag de groep niet staan.

De groep is niet teleurgesteld in de paus. De Groot, in Trouw: “We zetten alles op alles om uit naam van duizenden gelovigen onze noodkreet te laten horen. Dat heeft ongetwijfeld effect. De paus grijpt vast in.”