Vaticaans Geheim Archief wordt ‘Vaticaans Apostolisch Archief’

Archief

Paus Franciscus heeft de naam van het Vaticaans Geheim Archief met een motu proprio (pauselijke brief op persoonlijk initiatief van de paus) veranderd in ‘Vaticaans Apostolisch Archief’, maakte Vaticaanse persdienst gisteren bekend. Achterliggende reden is dat het archief niet zo geheim is als de naam doet vermoeden.

Het archief is altijd door wetenschappers te raadplegen, wat meerdere malen per dag gebeurt; het Vaticaan heeft ook geïnvesteerd in technologische hulpmiddelen om het archief beter te ontsluiten. Oorspronkelijk betekende de term ‘secreta’, die halverwege de 17e eeuw in gebruik kwam, niet meer dan dat het het privéarchief van de paus betrof. Door de geschiedenis heen is men de term echter steeds meer gaan associëren met ‘verborgen’, of gereserveerd voor enkelingen. Dat is precies het tegenovergestelde van wat de bedoeling was. Om deze associaties en bijbehorende vooroordelen weg te nemen, heeft de paus het initiatief genomen om de naam van het archief te wijzigen.