Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd

Volgens traditie heeft paus Franciscus een boodschap voor de Veertigdagentijd. Dit jaar is dat een – niet malse – waarschuwing: de zonde neemt toe, de liefde dooft uit. Hij spoort ‘alle mensen van goede wil’ aan om aalmoezen te geven, te vasten en te bidden. Kerken mogen 24 uur open.

De volledige boodschap van de paus is hier te lezen.

“Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen”

Er zijn volgens de paus diverse signalen die erop wijzen dat in de wereld de liefde dreigt te doven. “Er is veel geweld dat zich richt tegen hen die als bedreiging van onze ‘zekerheden’ worden gezien: het kind dat nog niet geboren is, de zieke oudere, de gast die op doortocht is, de vreemdeling, maar ook de naaste die niet beantwoordt aan onze verwachtingen.” Ook de schepping lijdt als stille getuige volgens Franciscus aan verkilling.

In de Veertigdagentijd helpen het gebed, de aalmoes en het vasten om “naar de Heer terug te keren met heel ons hart en heel ons leven.” De paus richt vooral aan kerkgangers de oproep om ijverig, gesteund door aalmoes, vasten en gebed, de weg van de Veertigdagentijd op te gaan: “Als de liefde in zoveel harten soms lijkt uit te doven, dan dooft zij niet uit in Gods hart! Hij geeft ons steeds nieuwe gelegenheden om opnieuw te kunnen beginnen met liefhebben.”

24 uur voor de Heer

Ook dit jaar beveelt Paus Franciscus beveelt opnieuw het initiatief “24 uur voor de Heer” aan, dat ertoe uitnodigt het sacrament van verzoening te vieren in een context van eucharistische aanbidding. In 2018 vindt dit plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart. De paus vraagt dat in ieder bisdom minstens één kerk gedurende 24 uur achter elkaar open blijft voor aanbidding en sacramentele biecht. Franciscus roept niet alleen katholieken op om te vasten en aalmoezen te geven, maar alle mannen en vrouwen van goede wil, die openstaan voor het luisteren naar God. “