Verdeelt Europa de katholieken?

Op verzoek van de Poolse bisschoppen is een kritisch artikel over de toestand in hun land verwijderd van de website EuropeInfos. Deze website brengt nieuws over de Europese Unie vanuit een christelijk perspectief en is een initiatief van de bisschoppenconferentie van de EU en het Europees Sociaal Centrum van de jezuïeten.

Vanmorgen stond de Franse versie van het gewraakte artikel nog op de site. In het artikel wordt de situatie in Polen geschetst na het aantreden, eind vorig jaar, van de nieuwe regering waarin de partij PiS van president Andrzej Duda de belangrijkste positie inneemt.

Volgens het artikel is de regering bezig de democratie in Polen te ondermijnen, zich af te zetten tegen de Europese Unie en de media onder haar controle te brengen. Hiertegen komt, aldus het artikel steeds meer verzet. Aan de Poolse bisschoppen wordt slechts een zin gewijd, met de constatering dat ze zich in deze kwestie nog niet hebben laten horen.

In een toelichting stelt de redactie van EuropeInfos de afgelopen maanden verschillende katholieke auteurs heeft laten schrijven over hun mening over de Europese waarden. Deze artikelen hebben ‘in bepaalde kringen’ zeer negatieve reacties opgeroepen, aldus de redactie, die benadrukt dat EuropeInfos weliswaar uitgegeven wordt door de bisschoppenconferentie van de EU en het Europees Sociaal Centrum van de Jezuïeten, maar dat het een onafhankelijk orgaan is.

Blijkbaar zijn die grenzen van die onafhankelijkheid nu toch bereikt. De Europese Unie, voor een belangrijk deel tot stand gekomen op initiatief van katholieke politici, lijkt nu voor steeds grote verdeeldheid onder de katholieken in Europa te zorgen.