Vlaamse directeur centrum kinderbescherming pauselijke universiteit

In februari 2012 organiseerde de Pauselijke Gregoriana Universiteit op verzoek van het Vaticaan een symposium over de aanpak van seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk. Concreet resultaat van dit symposium is de oprichting van het centrum voor kinderbescherming van diezelfde universiteit. De Vlaamse Karlijn Demasure werd directeur van dit centrum.

Tertio sprak met haar over het werk van het centrum. Eerste concrete project is een e-learning programma dat in Duitsland werd opgezet en dat door het centrum verder zal worden ontwikkeld.

Eerder was Karlijn Demasure verbonden aan de Saint Paul University in Ottawa nadat ze gepromoveerd was op een proefschrift over pastorale begeleiding bij seksueel misbruik van kinderen. Ook maakte ze deel uit van de commissie-Adriaenssens die in België het seksueel misbruik binnen de kerk moest onderzoeken.

Met het aanwijzen van schuldigen van kindermisbruik zijn we er bepaald nog niet, vindt Demasure. “We moeten ook kijken of er systeemelementen meespelen in de kerk en in de cultuur. Zitten er in de kerk, het onderwijs, de jeugdbeweging en de sportwereld elementen die misbruik vergemakkelijken en hoe kunnen we die risicofactoren aanpakken? Ook daar is meer en internationaal onderzoek voor nodig.”

childprotection.unigre.it

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)